Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIL: Braki kadrowe nie mogą tu być uzasadnieniem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 kwietnia 2022 12:12

NIL: Braki kadrowe nie mogą tu być uzasadnieniem - Obrazek nagłówka
nil
NRL publikuje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża swoje zaniepokojenie przedstawioną w projekcie rozporządzenia możliwością objęcia stanowiska kierownika działu preparatyki przez osobę posiadającą dyplom magistra w zakresie mikrobiologii, biologii lub biotechnologii. Sygnalizowane w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu rozporządzenia braki kadrowe i trudności związanymi z zapewnieniem kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni nie może uzasadniać wprowadzenia możliwości objęcia stanowiska kierownika działu preparatyki przez osoby posiadające dyplom magistra w zakresie nauk przyrodniczych, w tym zaledwie w okresie wymaganego stażu pracy w zawodzie jedynie minimum 6 miesięcy w tym dziale. Natomiast w przypadku działu zapewnienia jakości możliwością objęcia stanowiska kierownika przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu farmaceuty wraz z posiadaniem przez nią tytułu specjalisty zgodnego z profilem tego działu. Prezydium stoi na stanowisku, że na stanowisku kierownika tego działu powinni być zatrudnieni lekarze lub diagności laboratoryjni. Lekarz na stanowisku kierownika tego działu powinien mieć postawione wymaganie uzyskania specjalizacji w określonym przedziale czasu np. do 6 lat od powołania go na stanowisko kierownika. Staż pracy w tym dziale powinien być dłuższy, ponieważ 2 miesiące nie dają nawet orientacji w zakresie zadań działu zapewnienia jakości oraz ich złożoności. Proponuje się wprowadzenie okresu co najmniej 6 miesięcy, optymalnie 2 lat stażu pracy w tym dziale.

W przypadku kierownika działu dawców proponuje się, aby staż pracy wynosił przynajmniej 12 miesięcy, ponieważ kierownik tego działu m.in. odpowiada za udzielane konsultacje w zakresie kwalifikacji i dyskwalifikacji krwiodawców w podległym Centrum terenie co wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy medycznej i praktycznego doświadczenia. Natomiast w przypadku stanowiska starszego asystenta w pkt. 16 proponuje się dodanie lekarza, który posiada z tytuł specjalisty zgodny z profilem działu, który został pominięty w projekcie.

Źródło: NIL

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także