Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Normy zatrudnienia pielęgniarek: Polska Federacja Szpitali chce zmian

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 grudnia 2022 10:30

Normy zatrudnienia pielęgniarek: Polska Federacja Szpitali chce zmian - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o modyfikację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w części dotyczącej norm zatrudnienia pielęgniarek.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem przy ustalaniu norm nie można uwzględnić zatrudnianych w oddziałach szpitalnych opiekunów medycznych. Dlatego Polska Federacja Szpitali ma 3 propozycje, które skierowała do Ministerstwa Zdrowia.
Propozycja 1 to przyjęcie, że równoważnik 1 etatu pielęgniarskiego stanowią 2 etaty opiekunów medycznych – nie więcej niż 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w danym zakresie u danego świadczeniodawcy.
Obecnie normy są ustalane bez względu na obłożenie oraz stan chorych, w przeliczeniu na łóżko, tzn. 0,6 etatu na łóżko w oddziale zachowawczym, 0,7 etatu na łóżko w oddziale zabiegowym.
Z różnych powodów, w tym epidemiologicznych, sezonowości zachorowań obłożenie łóżek waha się, natomiast liczba zatrudnionych pielęgniarek na każdy dzień powinna być zgodna z normą, bez względu na to ilu pacjentów w danym dniu przebywa na oddziale.
Propozycja 2 zakłada ustalenie norm zatrudnienia wg wzoru:
Liczba etatów pielęgniarskich = liczba łóżek x optymalny wskaźnik wykorzystania łóżek (85%) x 0,6 / 0,7 / 0,8
Propozycja 3 to dopuszczenie możliwości ustalenia liczby etatów na wszystkie łóżka zachowawcze w danym szpitalu bez podziału na zakresy, czyli łącznie dla wszystkich oddziałów o profilu zachowawczym. To umożliwi elastyczne kierowanie pielęgniarek do danego oddziału zachowawczego w zależności od liczby zajętych łóżek. Analogicznie w przypadku łóżek zabiegowych.
PFSz podaje też przykład: Oddział Chorób Zakaźnych jednego ze szpitali wojewódzkich posiada 36 łóżek, w czasie pandemii był w 100% obłożony, obecnie liczba zajętych łóżek wynosi 14-29.
Uwzględnienie proponowanych zmian miałoby pozytywny wpływ na racjonalne gospodarowanie deficytowymi zasobami kadrowymi.

Źródło: Polska Federacja Szpitali

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także