Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Prezes NRL spotkał się z premierem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 listopada 2020 08:34

Prezes NRL spotkał się z premierem - Obrazek nagłówka
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

16 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prezesem Rady Ministrów, ministrem zdrowia oraz prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Premier Morawiecki omówił z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecną sytuację w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Adam Niedzielski omówił zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone.

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz prezes NRPiP Zofia Małas poruszyli najpilniejsze kwestie m.in.:

- podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie - system no fault;

- ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;

- zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków;

- dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;

- leczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;

- finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;

- zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE - przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem dla naszych pacjentów;

- położenie większego nacisku na kształcenie kadry medycznej w języku polskim;

- zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.

W najbliższych dniach prezes NRL oraz prezes NRPiP przekażą premierowi i ministrowi zdrowia wszystkie postulaty środowisk dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

Źródło: NIL

Tematy

nil / nrl / Morawiecki

Podobne artykuły

iStock-1180882620
26 kwietnia 2023
NIL-logo
17 kwietnia 2023
NIL-logo
12 kwietnia 2023
NIL-logo
4 kwietnia 2023

Zobacz także