Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów – rozporządzenie podpisane

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 2 października 2023 13:07

Standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów – rozporządzenie podpisane - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Minister Edukacji i Nauki, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Znowelizowane standardy będą obowiązywały od roku akademickiego 2024/2025.

Jak informuje MEN, celem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia. Zmiana przepisów wynika również z nowych wyzwań, przed jakimi staje współczesne medyczne szkolnictwo wyższe.

Zmiany uwzględniają konieczność realizacji działania dotyczącego kadr medycznych ujętego w programie wieloletnim pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030, potrzebę zwiększenia wymiaru zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz rozszerzenia katalogu efektów uczenia się w kategorii umiejętności, w tym dotyczących profesjonalnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz komunikowania się w zespole, jak również potrzebę aktualizacji efektów uczenia się w kontekście dokonującego się postępu w dyscyplinie naukowej – nauki medyczne.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Uzgodnione przez ministrów kwestie zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia dbałości o możliwie najwyższą jakość kształcenia oraz spełniające oczekiwania środowiska studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego:

 1. obowiązkowy egzamin standaryzowany (OSCE) na VI roku studiów na kierunku lekarskim i V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
 2. zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne) będą realizowane trakcie w VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w grupach liczących nie więcej niż 5 studentów, a w przypadku kierunku lekarskiego gdy ich realizacja w takich grupach nie będzie możliwa – mogą być realizowane w grupach liczących nie więcej niż 8 studentów;
 3. w trakcie kształcenia w zakresie nauk klinicznych (grupy zajęć E i F) co najmniej 5% łącznej liczby godzin zajęć jest realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych, ponadto zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów na kierunku lekarskim i na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym) mogą być realizowane w symulowanych warunkach klinicznych, jednak w wymiarze nie większym niż 10% godzin tych zajęć;
 4. kształcenie umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole będzie prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, którzy ukończyli studia, których program określał efekty uczenia się z zakresu komunikacji medycznej lub ukończyli szkolenie z zakresu komunikacji medycznej, lub posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu komunikacji medycznej;
 5. minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych przeznaczonych na uzyskanie efektów uczenia się w standardzie przygotowującym do wykonywania zawodu lekarza będzie wynosiła:
  • Nauki morfologiczne – 270,
  • Naukowe podstawy medycyny – 465,
  • Nauki przedkliniczne – 525,
  • Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu i komunikacji, z uwzględnieniem idei humanizmu w medycynie – 240,
  • Nauki kliniczne niezabiegowe – 1120,
  • Nauki kliniczne zabiegowe – 940,
  • Prawne i organizacyjne aspekty medycyny – 90,
  • Praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów – 900,
  • Praktyki zawodowe – 600.

Źródło: MEN

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także