Lekarze dla Afryki:

Zbiórka na wyjazd neonatologa do Tanzanii

Medexpress

Opublikowano 21 wrzesnia 2021, 11:46

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 21 wrzesnia 2021, 11:46

Nyangao jest małą wioską położoną w regionie Lindi, gdzie znajduje się szpital St. Walburg's. Jest to jedyny ośrodek medyczny dla mieszkańców regionów Lindi i Mtwara, jednych z najuboższych w kraju, obsługujący mieszkańców miejscowości znajdujących się w promieniu ok. 300 kilometrów oraz pobliskiego Mozambiku. Szpital w Nyangao jest jedyną tego typu placówką w zasięgu dla prawie 900 tys. ludzi.

W Tanzanii kobieta w ciąży, która ma dostęp do opieki położniczej, ma prawie 80% większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka. Niestety na taką opiekę może liczyć zaledwie 20% kobiet w kraju. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że do 2030 roku w Afryce Subsaharyjskiej aż 300 milionów porodów odbędzie się bez jakiejkolwiek pomocy personelu medycznego. W Nyangao większość pielęgniarek oddziału położniczego i noworodkowego bazuje w swojej pracy na doświadczeniu i umiejętnościach zdobytych podczas szkoleń. Zadaniem lekarki z Polski będzie dostarczenie specjalistycznej wiedzy na temat opieki neonatologicznej i intensywnej terapii noworodków zagrożonych śmiercią okołoporodową.

Bardzo ważnym elementem naszej pomocy jest szkolenie lokalnego personelu medycznego przez polskich medyków: specjalistów – lekarzy, pielęgniarki, położnych, ratowników medycznych. Przekazana wiedza jest bezcenna i na co dzień stosowana do ratowania życia. Dlatego regularnie do placówek, z którymi współpracujemy, wyjeżdżają nasi lekarze-wolontariusze i weryfikują, co jeszcze można poprawić i które obszary wymagają wzmocnienia – mówi Małgorzata Olasińska Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Codziennie w szpitalu w Nyangao na świat przychodzi 8 dzieci. Poród odbywa się w asyście położnej i lekarza, z wykorzystaniem potrzebnego sprzętu medycznego. Kobiety, które zdecydowały się na poród w szpitalu, w ramach opieki okołoporodowej otrzymują również informacje na temat prawidłowego żywienia i zasad higieny, co zwiększa szanse przeżycia matki i noworodka. Przez ostatnie lata Polska Misja Medyczna wyposażyła szpital w Nyangao w sprzęt medyczny, pomogła w rozbudowie oddziału intensywnej terapii noworodków i oddziału ginekologiczno-położniczego i przeszkoliła prawie 200 pracowników.

Polską Misję Medyczną można wesprzeć – tutaj.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Afryka / Polska Misja Medyczna / Tanzania
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31