Zmiany w rozporządzeniu dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 12:31

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 12:31

W projekcie przewiduje się:
1) przedłużenie do dnia 30 września 2022 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
2) przywrócenie obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania w postaci papierowej w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), jak również wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej;
3) wprowadzenie przepisu przejściowego, na podstawie którego świadczeniobiorca będzie zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

epidemia / koronawirus / Covid / epidemia koronawirusa / ograniczenia / nakazy / zakazy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31