Będziemy kształcić więcej lekarzy, ale nadal za mało

Medexpress

Opublikowano 04 maja 2017, 09:09

104308051
Medexpress

Opublikowano 04 maja 2017, 09:09

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczące limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

NRL popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. Prezydium wskazuje, że zwiększenie limitu przyjęć jest od dawna postulowane przez samorząd lekarski, a konieczność zwiększenia liczby studentów kształcących się w zawodzie wynika z rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewniania pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny. Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska zaważa, że w projektowanym rozporządzeniu wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarski nie jest już tak duży jak w ubiegłym roku.

W roku akademickim 2017/2018 planowany limit przyjęć zwiększy się ogółem o 460 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich ma przybyć łącznie 249 miejsc, przy czym biorąc pod uwagę, że w roku akademickim 2017/2018 kształcenie w tej formie dodatkowo rozpoczną trzy nowe jednostki, którym łącznie przyznano 190 miejsc, wzrost liczby miejsc w jednostkach już wcześniej prowadzących szkolenie nie jest znaczący (wzrost o 59 miejsc).

W ocenie Prezydium rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym powinno pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. Niezapewnienie odpowiednio zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów i jakości kształcenia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zmniejszenie o 30 miejsc, w stosunku do jednej z uczelni, limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

limit / kształcenie lekarzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31