Bezpieczeństwo pacjentów za sprawą systemu weryfikacji autentyczności leków

Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2019, 11:10

Źródło: GIF
Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2019, 11:10

Spotkanie w sprawie systemu weryfikacji autentyczności leków wzięli udział przedstawiciele: Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Stowarzyszenia Importerów Równoległych.

Celem spotkania było podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreślił istotną rolę prawidłowo funkcjonującego systemu weryfikacji autentyczności leków, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim pacjentom. Kluczowe jest stała eliminacja sfałszowanych produktów leczniczych z rynku, która może być skuteczna dzięki ciągłemu doskonaleniu rozwiązań informatycznych. W tym miejscu warto również zadbać o ciągłą edukację użytkowników systemu.

- Szczęśliwie, od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków, nie stwierdzono w polskich aptekach ani w punktach aptecznych przypadków sfałszowania produktów leczniczych - dodał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Na koniec spotkania zaprezentowano efekty systemu weryfikacji autentyczności leków, który działa od 9 lutego br. Analiza uwzględniała zidentyfikowanych problemów oraz dalszej perspektywy rozwoju tych obszarów, które mogą w przyszłości udoskonalić działanie narzędzia po stronie jego użytkowników.

Źródło: GIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / system weryfikacji autentyczności leków
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30