Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Co może Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 kwietnia 2024 10:25

Co może Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego? - Obrazek nagłówka
Osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny mają prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również przedstawicielom ustawowym, opiekunom prawnym i faktycznym. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia jakie uprawnienia przysługują Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ochrona praw pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych to zadanie Rzecznika Praw Pacjenta, które jest realizowane w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, podczas wykonywania swoich zadań, posiada uprawnienia do:

  • wstępu do wszystkich pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  • dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, bez uzyskania odrębnej zgody pacjenta;
  • przetwarzania danych utrwalonych za pomocą monitoringu w pomieszczeniach, w których pacjenci przebywają w izolacji;
  • porozumiewania się z pacjentami, ich przedstawicielami ustawowymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi, na osobności, bez udziału innych osób;
  • występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, oraz do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń.

Gdzie znaleźć Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także