Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Walenty Zajdel

Błędy w ustawie o zawodzie farmaceuty

MedExpress Team

Walenty Zajdel

Opublikowano 5 grudnia 2022 09:42

Błędy w ustawie o zawodzie farmaceuty  - Obrazek nagłówka
Dnia 16 kwietnia 2021 roku weszła w życie Ustawa o Zawodzie Farmaceuty (UoZF). W artykułach dotyczących farmacji szpitalnej oraz farmacji klinicznej znajdują się nieodpowiednie zapisy. Definicja usługi farmacji klinicznej jest niewłaściwa pod względem poprawności legislacyjnej oraz redakcyjnej, ponieważ zawiera błędne oraz niepotrzebne określenia.

Ponadto w porządku prawnym systemu ochrony zdrowia nie ma żadnego zapisu dotyczącego etatu dla farmaceuty klinicznego. Pomimo tego w 40 polskich szpitalach są zatrudnieni farmaceuci, którzy realizują usługi farmacji klinicznej na oddziałach szpitalnych. Było to możliwe tylko w tych szpitalach, w których dyrektor jest innowatorem i został przekonany przez przebojowego farmaceutę klinicznego.

Wejście w życie UoZF paradoksalnie pogorszyło sytuację, ponieważ niemożliwe jest zatrudnienie farmaceuty klinicznego na oddziale z powodu zapisu, że usługi farmaceutyczne w tym usługi farmacji klinicznej mogą być świadczone tylko w aptece szpitalnej, aptece zakładowej lub dziale farmacji szpitalnej (ustawa prawo farmaceutyczne - art. 86 ust. 2a).

UoZF - art. 4. ust. 4. „Zadania zawodowe farmaceuty obejmują: 5) sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; 6) zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym” Treść zawarta w punkcie 5) jest zasadna i wystarczająca ponieważ dotyczy sprawowania nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w szpitalu. Co do zasady ordynator oddziału zarządza i odpowiada za to jak funkcjonuje cały oddział. Farmaceuta szpitalny nie może zarządzać żadnymi materiałami znajdującymi się w oddziale szpitalnym, ponieważ są to kompetencje ordynatora. Dlatego zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w oddziale szpitalnym przez farmaceutę jest niedopuszczalne. Z tych samych powodów błędem byłoby umieszczenie w ustawie o zawodzie lekarza zapisu "zadania zawodowe lekarza obejmują: zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptece szpitalnej". Należy podkreślić, że zarządzanie łączy się bezpośrednio z ponoszeniem odpowiedzialności. Ponadto należy wskazać, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport: „Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej”. W trakcie kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości w apteczkach oddziałowych. W raporcie znajdują się zarzuty pod adresem farmaceutów szpitalnych, które są kuriozalne, ponieważ wynikają z faktu, że nie ma regulacji prawnych w zakresie odpowiedzialności za obrót lekami w apteczkach oddziałowych. Należy podkreślić, że raport NIK został opublikowany przed rozpoczęciem prac Zespołu do spraw opracowania projektu UoZF. Dlatego wprowadzenie punktu 6) to więcej niż błąd, to jest strzał w kolano farmaceutom szpitalnym. Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest uchylenie punktu 6).

Wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia większej w dziale farmacji szpitalnej od normy w aptece szpitalnej jest niewłaściwe. Dla szpitali, w których są centralne pracownie leku cytotoksycznego (CPLC) i/lub pracownie żywieniowe, równoważnik co najmniej 1 etatu farmaceuty na każde rozpoczęte 100 łóżek jest niewystarczający. Należy podkreślić, że z powodu takiego równoważnika, w szpitalach, w których są pracownie, następuje zmniejszanie ilości etatów farmaceuty w aptekach szpitalnych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia w CPLC i w pracowni żywieniowej.

Warto przypomnieć, że członkami Zespołu do spraw opracowania projektu UoZF byli farmaceuci: Marcin Bochniarz, Michał Byliniak, Mariola Drozd, Olga Fedorowicz, Krystyna Chmal-Jagiełło, Agnieszka Zimmermann. Farmaceuci farmaceutom zgotowali ten los.

mgr farm. Walenty Zajdel

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Dobry jak cholesterol

10 sierpnia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
1 sierpnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

LDN może pomóc w regeneracji po udarze mózgu

16 maja 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

LDN – nowa nadzieja w onkologii!

13 lutego 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Kobieta z dzieckiem

24 lutego 2023