Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Pielęgniarki Cyfrowe

WPŁYW PRACY PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA NA ŻYCIE OSOBISTE

MedExpress Team

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 23 czerwca 2020 22:28

WPŁYW PRACY PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA NA ŻYCIE OSOBISTE - Obrazek nagłówka
Długie dyżury, kontakt z cierpieniem, bólem i potrzeba stałego zaangażowania, ale też stres, mogą być czynnikami negatywnie wpływającymi nie tylko na jakość pracy, ale też życie osobiste.

Cz. VI
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zawód pielęgniarki wiąże się z wieloma obciążeniami, które niesie ze sobą praca w systemie zmianowym.

(…) Grupa badana liczyła 98 osób. Były to osoby czynnie pracujące w zawodzie pielęgniarki, na terenie Trójmiasta, w różnych placówkach, przy czym zdecydowana większość respondentów to osoby zatrudnione w szpitalu.

Jak wykazały badania, respondenci uważają, że profesja pielęgniarska to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca wszechstronnego przygotowania i zaangażowania.

W swoich odpowiedziach podkreślają, że jest to praca, która niesie ze sobą radość i
smutek, niepokój, często generuje zniechęcenie, brak motywacji i różne choroby
zawodowe.
Poprzez wykonywanie tego zawodu odczuwają też satysfakcję, podkreślają, że w przeszłości dokonali dobrego wyboru i nie odczuwają negatywnych odczuć, jeśli chodzi o taki wybór.
Natomiast, zauważają, wiele czynników negatywnie oddziałujących na zadowolenie z wykonywanych zadań.

Takimi czynnikami są:

 • brak prestiżu,
 • nadmiar obowiązków,
 • zła organizacja stanowiska pracy,
 • zbyt mały wpływ na to samego pracownika.

Czynnikiem, mającym wpływ na to, że część respondentów zatrudnia się także w
kolejnych jednostkach ochrony zdrowia jest zbyt niskie wynagrodzenie w podstawowej jednostce, w której są zatrudnieni.

Respondenci bardzo lubią swój zawód, lecz odczuwają, że praca zawodowa pochłania nie tylko czas wolny, ale i rodzinny, towarzyski, ma wpływ na stan zdrowia. Jednak nie odmawiają uczestnictwa w planowanych wyjazdach, formach rekreacji, jednak w ograniczonym zakresie. Oddają się przecież życiu rodzinnemu, wskazują na zadowolenie z relacji z najbliższymi, z życia seksualnego.

Respondenci dostrzegają, że zachowanie równowagi, pomiędzy pracą i życiem osobistym, pozwala wykonywać go z satysfakcją przez wiele lat.

Wnioski:

 1. Praca zawodowa wpływa na życie osobiste, tak odpowiada co 10-ty badany. Czynniki wpływające to przede wszystkim przemęczenie i brak czasu dla bliskich. Badając istotę sprawy można przyjąć, że praca wpływa na życie osobiste wśród personelu pracującego na zmiany.
 2. Bliscy w większości akceptują wybór zawodu wykonywanego przez respondenta. Jednak nie można stwierdzić zależności statystycznej między systemem pracy, a czasem wolnym badanych. Dotyczy to zarówno osób pracujących na zmiany, jak i pracujących w trybie regularnym.
 3. Wskazano rozbieżności podczas analizowania zadowolenia z życia osobistego a charakteru pracy. Zdecydowana liczba ankietowanych jest niezadowolona, ale są to osoby pracujące w trybie zmianowym. Natomiast procent niepewnych swych uczuć osób był u niepracujących na zmiany, jednak różnica była niewielka.
 4. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że ma dobre samopoczucie po pracy, mimo, że jest to praca w systemie zmianowym. Wskazują, że dyskomfort pojawia się z powodu zaburzeń cyklu dobowego i poczucia przewlekłego zmęczenia, co ma wpływ na ich samopoczucie. Część podaje, że system pracy wpływa na zaburzenia ze strony układu pokarmowego, spadek libido, wypalenia zawodowego.
 5. Przyjmuje się, że warunki w pracy wpływają na komfort i samopoczucie pracownika. Próbowano więc ocenić zależność między warunkami w pracy a zespołem wypalenia zawodowego. Oceniając tę zależność nie możemy tu stwierdzić zależności statystycznej między tymi dwoma założeniami.
 6. Stres w pracy zdecydowanie dominuje, jest nieodłącznym elementem tego zawodu, tak ocenia zdecydowana większość badanych.

  Ma na to wpływ:

 • zbyt duże obciążenie zadaniami,
 • niska płaca,
 • zbyt duża odpowiedzialność,
 • zła organizacja pracy
 • i system pracy zmianowej.

7. Praca w systemie zmianowym nie jest czynnikiem wywołującym stres i wypalenie zawodowe, mimo, że zdecydowana większość respondentów odczuwa stres w pracy, to większość z nich uznaje, że nie odczuwa syndromu wypalenia zawodowego.

Jeśli już występuje takie uczucie, wpływ na to ma nadmiar dokumentacji do wypełnienia, niski prestiż zawodowy i niesatysfakcjonujące wynagrodzenie.

Beata Palczak

Z pracy dyplomowej nadesłanej do Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wybrała Joanna Lewoniewska

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

ABM na pierwszy ogień

9 stycznia 2024
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

Mocarstwo w ciszy

15 października 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Dobry jak cholesterol

10 sierpnia 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
4 kwietnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

LDN therapy seems to be a promising treatment for infertility

7 lutego 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023