Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Leszek Borkowski

Wskazania do stosowania produktów leczniczych versus braki leków

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 18 września 2023 07:57

Wskazania do stosowania produktów leczniczych versus braki leków - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.
Podejmowanie decyzji o stosowaniu produktów leczniczych powinno być generalnie według wskazań rejestracyjnych zawartych w charakterystyce produktu leczniczego. Stosowanie produktu leczniczego w trybie off-label jest eksperymentem biomedycznym. Zawsze musi być uzasadnione naukowo.

Zmiana w prowadzonej procedurze terapeutycznej w zakresie wskazań do stosowania, dawkowania, drogi podania bez dodatkowego doprecyzowania: przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności, interakcji z innymi lekami lub innych form interakcji, działań niepożądanych jest tworzeniem dodatkowego ryzyka dla pacjenta.

Ta sama substancja czynna stosowana w innym wskazaniu terapeutycznym, innym dawkowaniu czy innej drodze podania oraz na kohorcie innych pacjentów np. neonatologicznych, pediatrycznych, położniczych, geriatrycznych może wykazać inne: przeciwwskazania, interakcje, działania niepożądane.

Przykłady odmiennego postępowania we wskazaniach do stosowania, dawkowania mamy w neonatologii, pediatrii, położnictwie, czasami w geriatrii oraz całej masie skomplikowanych atypowych sytuacji klinicznych.

Ponieważ wskazania do stosowania i dawkowanie, istniejące postacie farmaceutyczne nie zawsze odpowiadają na pojawiające się problemy w wymienionych powyżej dyscyplinach medycznych, opieramy się na:

1 / wytycznych WHO;

2 / wytyczne ogólnoświatowych towarzystw naukowych;

3 / wytycznych organizacji skupiających kilkanaście reprezentatywnych towarzystw naukowych europejskich / polskie towarzystwa naukowe są pełnoprawnymi członkami/ a gdy ich brak to amerykańskich / wynika to z obrządku prawnego obowiązującego w krajach należących do Unii Europejskiej /;

4 / wytycznych dedykowanych towarzystw naukowych polskich a gdy ich brak to z krajów zagranicznych EU,EOG, USA, Kanady Australii;

5 / doniesieniach naukowych z równoczesną kategoryzacją ich miarodajności;

W zależności od wiarygodności danych naukowych powinno się określić siłę zaleceń. Silne dane naukowe wysokiej lub średniej jakości jednoznacznie pokazują korzyść lub brak korzyści z interwencji lub warunkowe zalety.

W takiej sytuacji oceniamy bilans działań korzystnych i niekorzystnych, również w sytuacji dostępu wyłącznie danych niskiej jakości.

6 / danych obserwacyjnych badań klinicznych / np.:badania obserwacyjne / oraz osobistego doświadczenia/, mile widziane konsylia naukowo-zawodowe;

7/ jeżeli nie ma danych na temat bezpieczeństwa pochodzących z badań klinicznych, to zaleca się, aby sprawdzić informacje na temat bezpieczeństwa z badań przedklinicznych w dostępnej w formie elektronicznej (www.safefetus.com) , www.embryotox.de.

Każda decyzja mająca cechy nieprzewidywalnego wcześniej eksperymentu biomedycznego wydaje się ,że powinna być rozważona lub podjęta razem z rodziną pacjenta.

Forma pożądana to konsylium o ile jest czas i są warunki;

8A / pewne odstępstwa od podanych powyżej zasad są w przypadku ustalania rodzaju leku do stosowania w walce z patogenami.

Opieramy się w mocny i istotny sposób o doświadczenia lokalne jak oporność - praktyka kliniczna.

W sytuacji równoczesnej kolonizacja pacjenta wieloma mikroorganizmami, pożądanym postępowaniem jest komplementarne spojrzenie na całość.

8B / Dawkowanie antybiotyków w pediatrii powyżej 1 roku życia dziecka.

Dawkowanie antybiotyków w pediatrii zależności od szybkości filtracji kłębuszkowej.

Modyfikacje dawki u dzieci w wieku 1 roku i starszych oraz u młodzieży mogą być oparte na szybkości filtracji kłębuszkowej oszacowanej (eGFR) na podstawie zmodyfikowanego

wzoru Schwartza: eGFR (ml/min/1,73 m2 ) = (wzrost w cm x 0,413) / stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl) eGFR (ml/min/1,73 m2 ) = (wzrost w cm x 36,2 / stężenie kreatyniny w surowicy (μmol/l).

8C / przypadku noworodków i niemowląt w wieku poniżej 1. roku należy zwrócić się o poradę eksperta, bowiem wzór Schwartza nie ma zastosowania u takich pacjentów.

Pojawiające się braki leków wymuszają na nas środki zaradcze, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

Myślę o tzw.: alternatywnej substytucji produktów leczniczych.

Polega ona moim zdaniem na zastępowaniu w ordynacji brakującego leku o podobnym lub odmiennym mechanizmie działania, ale także wpływającym na osiągnięcie pozytywnego celu terapeutycznego.

Tutaj bezpośrednich wskazań do dawkowania nie znajdziemy w charakterystyce produktu leczniczego i musimy profesjonalnie dawać sobie radę poprzez stosowanie zaproponowanych powyżej zasad postepowania.

Zwykła substytucja to np. zamiana leku oryginalnego na generyk.

Alternatywna substytucja to zamiana jednego leku na drugi z tej samej lub innej grupy farmakologicznej.

Dr nauk farm Leszek Borkowski

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz

Metformina lekiem na chorobę Hashimoto i guzki tarczycy?

20 maja 2024
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Incydent studencki

30 października 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Głosić dobre informacje przed i po wyborach

26 września 2023
Leszek Borkowski

Probiotyki w neonatologii

11 września 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Co daje nam wiedza

22 sierpnia 2023
Leszek Borkowski
12 sierpnia 2023
DSC_(1287) K.Rainka

Demografia, głupcze!

22 czerwca 2023