Brain Plan - przepisem na zdrowy mózg

Medexpress

Opublikowano 22 lipca 2019, 16:00

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 22 lipca 2019, 16:00

Raport został przygotowany przy współpracy partnerów: Uczelni Łazarskiego, Kancelarii Prawnej DZP, Polskiej Rady Mózgu, Europejskiej Rady Mózgu oraz Fundacji NeuroPozytywni. Zostanie przekazany decydentom, łącznie z tezami i apelem do ministra zdrowia. Jego celem jest poprawa sytuacji pacjentów dotkniętych chorobami mózgu, w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Aktualne wyzwania z jakimi musi się mierzyć chory to: niska świadomość problemu, brak profilaktyki, fragmentaryczność opieki, niedofinansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie chorób mózgu oraz nieefektywna alokacja środków, braki kadrowe oraz nieefektywne modele opieki.

- Jeżeli już dzisiaj nie rozpoczniemy dyskusji i nie podejmiemy odpowiednich kroków,
by rozwiązać problemy systemowe w zakresie chorób mózgu, to za kilka lat zderzymy się z falą tsunami gigantycznego kryzysu – ostrzega prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu doświadcza choroby mózgu, wynika z badań Europejskiej Rady Mózgu. Wzrost zachorowalności to nie tylko konsekwencja starzenia się społeczeństwa, ale też zmian cywilizacyjnych. Głównie stres i brak równowagi pomiędzy pracą, a odpoczynkiem przyczynia się do wzrost zachorowalności zarówno wśród ludzi młodszych, jak i starszych.

W raporcie przedstawiono 3 priorytetowe rozwiązania:

1. Konieczność wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej definicji chorób mózgu
i uczynienie działań na rzecz osób z chorobami mózgu priorytetem w polityce zdrowotnej państwa.

- Choroby mózgu to zbiorcze określenie obejmujące zaburzenia dotychczas klasyfikowane jedynie oddzielnie jako neurologiczne, psychiatryczne, neurochirurgiczne. Potrzeba stosowania tak holistycznego terminu wynika z dostrzeżenia niemożliwych do rozdzielenia związków pomiędzy strukturą i funkcjonowaniem mózgu, a sferą psychiki człowieka -wyjaśnia prof. Grzegorz Opala.

- Specyfika symptomatologii w odniesieniu zarówno do szeroko pojmowanych zaburzeń psychicznych, jak i stwierdzanych badaniami objawów uszkodzenia układu nerwowego niewątpliwie ułatwiała dotychczasową klasyfikację, ale zarazem powodowała powstanie rozdziału pojęciowego między dwoma wzajemnie się przenikającymi obszarami zainteresowania medycyny – dodaje honorowy prezes Polskiej Rady Mózgu.

2. Współpraca miedzy resortami i wprowadzenie opieki koordynowanej, wczesnej diagnostyki i nowoczesnych terapii.
– Wierzymy, że w rozwijając równolegle nowe koordynowane modele opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu i czyniąc opiekę nad nimi bardziej kompleksową skala korzyści wyrażonych w wynikach leczenia, jakości życia i efektywności nakładów finansowych będzie rosła z roku na rok – twierdzi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

3. Stworzenie systemu profilaktyki chorób mózgu.
Profilaktyka powinna rozpocząć się na poziomie edukacji podstawowej i być realizowana we wszystkich grupach wiekowych. Przekaz informacji powinien być dostosowywany indywidualnie do grupy. Nie można zapobiec wszystkim chorobom mózgu, ale ryzyko chorób zarówno współistniejących jest w stanie obniżyć zdrowy tryb życia. Unikanie tytoniu, alkoholu, stosowanie zdrowej diety, uprawianie sportu – takie powinny być kierunki działań promocyjnych.

- Stosowanie tych zasad wpływa korzystnie na pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę mózgu. Pozwala na spowolnienie rozwoju choroby oraz powoduje zmniejszenie uciążliwości jej objawów. Choroby neurologiczne generują poważne koszty, zarówno te bezpośrednie związane z ich leczeniem, jak również pośrednie, będące wynikiem tych chorób – gospodarcze i społeczne. Ważne jest, aby przygotowane przez grupę ekspertów klinicystów i ekonomistów rekomendacje „Brain Plan dla Polski” zostały dostrzeżony przez decydentów, a wnioski z nich płynące wpisane do priorytetów polityki zdrowotnej państwa –mówi prof. Jarosław Sławek.

- Konieczne jest zwiększenie nakładów na leczenie chorób mózgu, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią prowadzenie właściwej opieki nad chorymi. Istotną kwestią są kadry – brakuje lekarzy neurologów i psychiatrów, brakuje pielęgniarek i rehabilitantów. Bez nich opieka jest po prostu niemożliwa. To ostatni dzwonek, aby zająć się wyzwaniami związanymi z narastającą falą chorób mózgu, bo to prawdziwa fala tsunami! Wierzę, że nasi decydenci odpowiedzialni za stan służby zdrowia w Polsce zechcą pochylić się nad tematem, jesteśmy otwarci na dialog i współpracę na każdej płaszczyźnie. Czekamy tylko na sygnał – dodaje prezes Polskiej Rady Mózgu oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Zdaniem autorów raportu, przy metodologii oraz wdrażaniu założeń Brain Planu dla Polski, niezbędne jest oparcie się na doświadczeniach związanych z wdrażaniem innych strategii w obszarze zdrowia publicznego, w tym Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO).
- Z uwagi na złożoność problemu rekomendujemy, aby wdrożenie Brain Planu rozpoczęło się właśnie od jednoznacznego określenia ram regulacyjnych w formie aktu prawa powszechnie obowiązującego tj. ustawy lub rozporządzenia. Opracowanie i przyjęcie ustawy o Narodowym Brain Planie, byłoby najlepszym rozwiązaniem - podsumowuje mec. Jan Pachocki z Kancelarii DZP.

Źródło: Inf. pras.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / brain plan / choroby neurologiczne / choroby mózgu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31