CBA: kolejne zatrzymania w związku z nielegalnym wywozem leków za granicę

CBA zatrzymało 5 osób. W ciągu 3 miesięcy grupa przestępcza skupiła, a następnie sprzedała poza granicę kraju leki o wartości ok. 6,5 milionów złotych.
Medexpress 2020-10-05 09:09


Funkcjonariusze CBA zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym wywozem leków za granicę Polski w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Zatrzymani byli związani z jedną z mazowieckich spółek prowadzącą hurtownię farmaceutyczną – są to były prezes spółki, członkowie obecnego zarządu oraz byli i obecni pracownicy. Wskazany podmiot był jednym z ogniw tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, przez który końcowo sprzedawano poza granice Polski leki nielegalnie skupione z aptek z terenu całego kraju.

W toku śledztwa ustalono ponadto, iż celem ukrycia prawdziwego pochodzenia sprzedawanych poza granice Polski leków były one przedmiotem transakcji z wykorzystaniem spółki bufora – hurtowni medycznej, która prowadziła jednocześnie fikcyjną przychodnię lekarską. Na pierwszym etapie przestępczego procederu leki skupowane były na podstawie fałszywych zapotrzebowań, rzekomo na potrzeby pacjentów, przy czym od początku wiadomym było, iż miałyby być one faktycznie eksportowane poza granice Polski. W dalszej kolejności dokonywano więc sztucznego przeniesienia zakupionych leków pomiędzy przychodnią a hurtownią leków, aby następnie dokonać ich dalszego zbycia.

Rozbita grupa przestępcza w okresie od grudnia 2017 do lutego 2018 roku skupiła, a następnie sprzedała poza granicę kraju leki o wartości ok. 6,5 milionów złotych!

To nowe śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Białymstoku dotyczące tzw. mafii lekowej.

Źródło: CBA

PDF

Zobacz także