Co dalej z dziennymi domami opieki dla seniorów?

152505812
Fot. Thinkstock/Getty Images
Cisza ze strony Ministerstwa Zdrowia niepokoi świadczeniodawców, przygotowujących się do prowadzenia dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w ramach pilotażowego programu, który miał ruszyć od 1 lipca.
Medexpress 2016-03-24 10:15

Kilkadziesiąt podmiotów, które wygrały konkurs, czeka na podpisanie umów. Miało to nastąpić do 1 kwietnia, tymczasem nie ma w tej sprawie żadnych informacji.

Na tworzenie takich domów resort przeznaczył 40 mln zł, pochodzących ze środków unijnych. Pilotaż miał służyć przetestowaniu standardu dziennego domu opieki medycznej i przygotowaniu podmiotów leczniczych do świadczenia nowej usługi medycznej. Ogłaszając konkurs resort wyjaśniał, że docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych. Wśród wyłonionych w konkursie podmiotów, są placówki POZ, w tym związane z Porozumieniem Zielonogórskim.

- Dzienne ośrodki geriatryczne to świetna idea, wpisująca się w aktualne standardy opieki nad osobami starszymi – uważa Mariusz Małecki, prezes Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, współwłaściciel przychodni zakwalifikowanej do pilotażu. - Założeniem programu jest zapobieganie nadmiernej hospitalizacji pacjentów powyżej 65 r. ż. poprzez intensywną opiekę w warunkach ambulatoryjnych, zapewnianą przez minimum 6 godzin dziennie. W tym czasie pacjent miałby zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, a także terapię zajęciową. W konkursie premiowane były podmioty podstawowej opieki zdrowotnej, co także oceniam jako słuszne, bo lekarz rodzinny najlepiej zna swoich pacjentów i zwykle cieszy się ich zaufaniem, co w tego typu placówkach jest niezmiernie ważne.

Zdaniem Mariusza Maleckiego kryteria konkursowe nie były łatwe i dla większości podmiotów ich spełnienie oznaczało konieczność inwestycji, np. związanych z wygospodarowaniem dodatkowej powierzchni. Prowadzenie dziennych domów opieki senioralnej wymaga także zapewnienia dostępu do lekarza geriatry na określony czas oraz zatrudnienia wykwalifikowanego personelu – rehabilitantów, specjalistów terapii zajęciowej, pielęgniarek. Placówki zakwalifikowane do pilotażu poczyniły już inwestycje lub są w ich trakcie i z niecierpliwością czekają na podpisanie umów, by rozpocząć rekrutację personelu. Mają nadzieję, że program nie upadnie – nowy szef resortu zapewniał bowiem wielokrotnie, że opieka senioralna jest jednym z priorytetów rządu.

Przypomnijmy:

40 mln zł na dzienne domy opieki medycznej. MZ ogłasza konkurs
Rusza konkurs na pilotażowe tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych.

Konkurs ten ma przetestować, jakie powinny być standardy dziennego domu opieki medycznej i jak powinny być przygotowane podmioty lecznicze do świadczenia nowej usług medycznej w tym zakresie. Docelowo pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Zdrowia

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

PDF

Zobacz także