Częstotliwość występowania dwóch groźnych serotypów pneumokoków niepokojąco rośnie – ostrzegają eksperci

Piotr Wójcik

Opublikowano 24 listopada 2022, 12:56

Fot. Getty Images/iStockphoto
Piotr Wójcik

Opublikowano 24 listopada 2022, 12:56

– Dane epidemiologiczne Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego, zajmującego się zakażeniami, w których mieści się choroba inwazyjna pneumokokowa, wyraźnie pokazują zmiany trendu szczepów. Widzimy, że dochodzi do eliminacji serotypów, które są w dotychczasowej szczepionce 10-walentnej, będącej w kalendarzu szczepień. Obserwujemy też wzrost dwóch bardzo niebezpiecznych serotypów: 3 i 19A. Oba są w 13-walentnej szczepionce – ocenia w rozmowie z Medexpressem prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków, wchodząca w skład zespołu KOROUN.

Ze wstępnego opracowania sporządzonego przez KOROUN za okres od początku stycznia do 10 listopada tego roku wynika, że serotypy 3 i 19A cechowały się największą dystrybucją w całej polskiej populacji (odpowiednio 240 i 96 zachorowań z powodu tych stereotypów), a także w populacji pediatrycznej (do 2 lat, od 2 do 4 lat i od 5 do 9 lat) oraz u pacjentów w wieku dorosłym (przedziały 25-44, 45-64 oraz powyżej 65 lat). Serotyp 19A cechuje się wysoką antybiotykoopornością. Z kolei serotyp 3 charakteryzuje się grubą otoczką, warunkującą jego wysoką zjadliwość.

Tymczasem na początku listopada Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił przetarg na zakup szczepionek skoniugowanych przeciw pneumokokom do szczepień populacyjnych wśród dzieci. W wyborze szczepionki będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena i zgoda na wymianę szczepionki. Zrezygnowano natomiast z kryterium jakości.

„Decyzja o rezygnacji z przedmiotowego kryterium poprzedzona została analizą aktualizacji rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. zasadności stosowania szczepień przeciw pneumokokom w PSO. Jak wynika z dostępnych materiałów, w związku z ograniczonymi danymi badań o dużej wiarygodności i braku możliwości wskazania preparatu o większej skuteczności, decydującym czynnikiem przy wyborze szczepionki do powszechnych szczepień powinien być koszt”, czytamy w odpowiedzi Zespołu Zamówień Publicznych na pytanie potencjalnych wykonawców do przetargu.

Rekomendacje Prezesa AOTMiT, do których odnosi się Zakład Zamówień Publicznych w odpowiedzi, zostały opublikowane w lutym 2020 roku i od tego czasu zostały przeprowadzone co najmniej trzy przetargi na zakup szczepionki skoniugowanej przeciw pneumokokom dla dzieci do szczepień populacyjnych z zastosowaniem m.in. kryterium jakości szczepionki, które oparte było o lokalne dane epidemiologiczne publikowane przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego.

– Minister zdrowia finansuje Krajowy Ośrodek Referencyjny po to, żeby mieć dobre informacje epidemiologiczne do podejmowania merytorycznych decyzji – komentuje prof. Waleria Hryniewicz.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / pneumokoki / inwazyjna choroba pneumokokowa / szczepienia przeciwko pneumokokom
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31