Czy będzie ustawowy zakaz strajków w służbie zdrowia?

pikieta - strajk Fot. Thinkstock/Getty Images

Poseł oczekuje od ministra zdrowia podjęcia jednoznacznego stanowiska w przedmiocie prowadzenia akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach na których zaniechanie pracy zagraża życiu ludzkiemu.

Poseł przypomina art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, mówiący, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielania takiego świadczenia ze względu na zagrożenia życia lub zdrowia. Tożsamy przepis znajduje się także w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757 j.t. z późn. zm.), gdzie art. 33 określa jednoznacznie, iż szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Poseł chciałby, aby ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie RP wprowadzono przepis zabraniający organizowania strajku w podmiotach działalności leczniczej, które w strukturze organizacyjnej mają przynajmniej jedną z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

a) szpitalny oddział ratunkowy,

b) zespoły ratownictwa medycznego,

c) lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,

d) centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci,

e) jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w wojewódzkim planie działania systemu zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

f) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: sejm.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

strajk
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31