Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prof. Adam Witkowski pełnomocnikiem MZ do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 11 marca 2024 08:26

Prof. Adam Witkowski pełnomocnikiem MZ do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

ZMiana dotyczy pełnomocnika ministra zdrowia. Prof. Tomasza Hryniewieckiego zastąpił prof. Adam Witkowski.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) ocena prowadzonych działań z zakresu chorób układu krążenia

2) koordynacja przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

3) monitorowanie efektów realizacji Programu, w tym realizacji Krajowej Sieci Kardiologicznej

4) koordynacja przygotowania rocznych harmonogramów realizacji Programu uwzględniających podział środków finansowych pomiędzy poszczególne obszary i działania Programu

5) koordynacja sprawozdawczości

Pełnomocnik przedstawia ministrowi zdrowia:

1) analizy, oceny, sprawozdania, harmonogramy i wnioski

2) propozycje rozwiązań i działań w zakresie zadań, o których mowa w § 3, w tym propozycje dotyczące zmian legislacyjnych i organizacyjno-finansowych z obszaru chorób układu krążenia

3) roczny raport podsumowujący realizację Programu.

Celami nadrzędnymi Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 są:


1) obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU–27;
2) zmniejszenie różnic regionalnych w zachorowalności i umieralności z powodu ChUK związanej z dostępnością do świadczeń zdrowotnych;
3) zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu;
4) poprawa organizacji badań naukowych w kardiologii oraz zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w zakresie między innymi identyfikacji populacji najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na ChUK oraz głównych przyczyn rozwoju ChUK, a także wypracowania rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych.

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.