Czy fizjoterapeuci będą uprawnieni do dodatku za walkę z epidemią?

Medexpress

Opublikowano 04 listopada 2020, 12:27

151018619 151018619.jpg
Medexpress

Opublikowano 04 listopada 2020, 12:27

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii opublikował list z MZ ws. dodatkowego świadczenia pieniężnego dla fizjoterapeutów w odniesieniu do szpitali II i III poziomu.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 1 listopada br. informuję, że w poleceniu ministra zdrowia dla prezesa NFZ z dnia 1 listopada br. zmieniającym polecenia ministra zdrowia z dnia 4 września 2020 r. w odniesieniu do szpitali II i III poziomu zabezpieczenia szpitalnego nie zostały wskazane z nazwy żadne konkretne grupy zawodowe. Warunkiem objęcia przyznaniem dodatkowego świadczenia pieniężnego w odniesieniu do osoby zatrudnionej w takim podmiocie jest wykonywanie zawodu medycznego w tym podmiocie i uczestniczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i posiadanie bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS- COV-2”.

Jednocześnie należy zauważyć, że sam fakt niewymienienia we wskazanym poleceniu z nazwy grupy zawodowej fizjoterapeutów nie wyłącza osób wykonujących ten zawód a spełniających pozostałe warunki określone w poleceniu, od bycia objętym przyznaniem dodatkowego świadczenia pieniężnego. W przypadku, jeśli fizjoterapeuta spełnia warunki określone w poleceniu , tj. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS- COV-2 w podmiocie leczniczym będącym szpitalem II lub III poziomu wówczas objęty jest zakresem podmiotowym polecenia i jest uprawniony do świadczenia dodatkowego. Wykonanie praktycznego wdrożenia polecenia w podmiocie leczniczym spoczywa na kierowniku tego podmiotu. Jednocześnie w załączeniu przekazuję wnioskowane polecenie ministra zdrowia dla prezesa NFZ z dnia 1 listopada br."

Z poważaniem

Józefa Szczurek-Żelazko

sekretarz stanu

Treść listu MZ do NFZ: TU

Źródło: OZZPF, Facebook

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

fizjoterapeuci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28