Czy pacjent z zaburzeniami psychicznymi powinien czytać notatki lekarza?

Tomasz Kobosz

Opublikowano 02 marca 2017, 11:45

Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 02 marca 2017, 11:45

Lekarze z Center to Improve Veteran Involvement in Care (CIVIC) w Portland w stanie Oregon przeprowadzili badanie nad wpływem korzystania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi z systemu OpenNotes – dającego pacjentom wgląd w zapiski lekarza lub psychologia – na ich relacje z terapeutą.

OpenNotes to jedna z funkcjonalności dostępnych dla pacjentów CIVIC na przeznaczonym dla nich portalu MyHealtheVet. Jest to jeden z najdłużej działających tego typu systemów w USA – pacjenci korzystają z niego od 2013 roku.

– Wygląda na to, że czytanie przez chorego sporządzonych po sesji notatek terapeuty może mieć dwojaki wpływ na jego relacje z lekarzem czy psychologiem – może je wzmocnić, albo nadwyrężyć. Przeanalizowaliśmy, od czego to zależy – tłumaczą autorzy badania, którego wyniki publikuje internetowe wydanie czasopisma „Psychiatric Services”.

W badaniu wzięło udział 28 weteranów obojga płci, w szerokim przedziale wiekowym, z różnymi problemami psychicznymi (w tym zespół stresu pourazowego, depresja, dwubiegunowa choroba afektywna, schizofrenia).

Autorzy badania wypunktowali cechy treści notatek, ich stylu, doboru słów itp., które wpływały pozytywnie lub negatywnie na zaufanie pacjenta do terapeuty.

Relacje chorego z lekarzem lub psychologiem poprawiały się, gdy:

  • pacjent dostrzegał spójność pomiędzy rzeczywistym przebiegiem rozmowy a notatkami terapeuty;
  • zawarta w dokumentacji diagnoza została wcześniej sformułowana i przedyskutowana w czasie spotkania z chorym, nie była dla niego zaskoczeniem;
  • z notatek wynikało, że terapeuta uważanie ich wysłuchał i właściwie zrozumiał,
  • zapiski uwzględniały opis indywidualnych cech i mocnych stron pacjenta.

Z kolei destrukcyjny wpływ na relacje terapeuta–pacjent miały:

  • rozbieżności pomiędzy treścią notatek a tym, co rzeczywiście działo się w czasie wizyty;
  • pominięcie lub przeinaczenie przez terapeutę istotnych z punktu widzenia pacjenta szczegółów;
  • skopiowanie i wklejenie do bieżącej notatki fragmentów notatek wcześniejszych, szczególnie jeśli informacje te nie były już aktualne;
  • zaskakująca dla pacjenta diagnoza.

Źródło: Science World Report

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / komunikacja lekarz-pacjent / zaufanie do lekarzy / relacje lekarz-pacjent
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31