Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rekordowe trzy mld zł na psychiatrię. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 2 kwietnia 2024 10:13

Rekordowe trzy mld zł na psychiatrię. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Minister Zdrowia ogłasza konkurs na wsparcie placówek medycznych zajmujących się opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Środki przeznaczone są na inwestycje w placówki medyczne – w ich budowę, modernizację i nowoczesne wyposażenie.

Realizacja inwestycji przełoży się na:

  • zwiększoną dostępność do świadczeń:
  • nastąpi skrócenie oczekiwania na wizytę lub hospitalizację
  • powstaną nowe formy opieki, w szczególności na terenie powiatów, które mają ograniczony dostęp do opieki psychiatrycznej
  • zapewniana opieka będzie miała charakter kompleksowy – po opuszczeniu szpitala, pacjent będzie miał zapewnioną kontynuację leczenia w formie ambulatoryjnej/ poza stacjonarnej.
  • poprawę stanu infrastruktury wykorzystywanej do udzielania świadczeń:
  • stare, zniszczone budynki zostaną zastąpione przez nowe, dostosowane do potrzeb diagnostyki i leczenia pacjentów psychiatrycznych,  
  • wieloosobowe sale ze wspólnymi łazienkami na korytarzu zostaną zastąpione 1-3 osobowymi salami z osobną toaletą,
  • zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt wspomagający proces diagnostyki i leczenia

Wszelkie informacje dot. wymogów jakie należy spełnić w celu ubiegania się o dofinansowanie, są od dziś dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: Wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pracownicy Ministerstwa będą pełnić dyżury telefoniczne udzielając informacji o konkursie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00 pod numerami telefonu: 734 827 520, 539 147 685, 883 841 571 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i będzie trwał do 31 sierpnia 2024 r.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.