Czy włodarze miast pójdą pielęgniarkom na rękę?

NIPiP
Prezydium NRPiP zaapelowało do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów w Polsce. Chodzi o...
Medexpress 2020-04-07 16:55

nieodpłatne korzystanie z miejsc parkingowych.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 oraz koniecznością udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w domu pacjenta Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwróciło się z apelem do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów o umożliwienie pielęgniarkom, położnym nieodpłatnego korzystania z miejsc parkingowych.


Nadzwyczajna sytuacja epidemiczna wymusiła na placówkach medycznych konieczność wypisania większości pacjentów do leczenia w warunkach domowych, co zdecydowanie zwiększyło udzielanie przez pielęgniarki, położne świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta.

Wiąże się to z koniecznością zintensyfikowanego przemieszczania się pielęgniarek i położnych do miejsc gdzie przebywają pacjenci wymagający pomocy we wszystkich czynnościach życiowych.

Pielęgniarki i położne świadome w obecnej sytuacji z realnych możliwości wydzielenia specjalnych miejsc do parkowania dla pielęgniarek i położnych, zaproponowały włodarzom miast rozważenie ewentualności nieodpłatnego wykorzystania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także