AOTMiT

Czym zajmie się Rada Przejrzystości w kwietniu?

Medexpress

Opublikowano 15 marca 2022, 11:24

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 15 marca 2022, 11:24


POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 14/2022 4 KWIETNIA 2022 ROKU

1. Program lekowy B.75 „Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA)
lub mikroskopowego zapalenia naczyń” – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w programie lekowym
2. Buccolam (midazolamum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych
u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Opdivo (nivolumabum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego
lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Yervoy (ipilimumabum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego
lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Wakix (pitolisantum) – WARUNKOWO
Wskazanie: u dorosłych chorujących na narkolepsję z katapleksją lub bez
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6. Corgard (nadolol) - WARUNKOWO
Wskazania: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstoskurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze,
komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
7. 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczeniczej gminy Lubiszyn na lata 2022-2026”
2) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic
w latach 2022-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 15/2022 11 KWIETNIA 2022 ROKU

1. Czynnik VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej
pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata
2019-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
2. Program lekowy B.95 „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)
(ICD-10 D59.3)” – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w programie lekowym
3. Keytruda (pembrolizumabum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku (ICD-10: C15)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO
Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
5. Raxone (idebenon) - WARUNKOWO
Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży
z województwa mazowieckiego”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 16/2022 19 KWIETNIA 2022 ROKU

1. Profilaktyka nowotworu szyjki macicy
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań
przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji
2. Lynparza (olaparibum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka
otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. 1) „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie
Miasta Darłowa w wieku 55-69 lat”
2) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze”
3) „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy
Miejskiej Głogów w lata 2022-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 17/2022 25 KWIETNIA 2022 ROKU

1. Iniekcja doszklistkowa – WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia
opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
2. Tagrisso (osimertinibum) – WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego
lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Xtandi (enzalutamidum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego
z przerzutami (ICD-10 C61)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy) - WARUNKOWO
Wskazania: autyzm, afazja ruchowa, afazja czuciowa i afazja czuciowo-ruchowa oraz opóźniony rozwój
psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / programy lekowe / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31