Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Jest styczniowa lista leków refundowanych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 grudnia 2023 09:11

Jest styczniowa lista leków refundowanych - Obrazek nagłówka

W pierwszym wykazie obowiązującym w roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 19 nowych
cząsteczko – wskazań, w tym:

 • 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
 • 11 cząsteczko - wskazań nieonkologicznych,
 • 10 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. (nr 73), w porównaniu do obwieszczenia 72 zawiera następujące zmiany:

 1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 55 produktów bądź nowych wskazań.
 2. Dla 72 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,03 zł do 2925,32 zł).
 3. Dla 49 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,05 zł do 49,00 zł).
 4. Dla 375 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,71 zł).
 5. Dla 356 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 6. Dla 268 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne (od 0,01 zł do 51,71 zł).
 7. Dla 413 produktów wzrosną ceny detaliczne (od 0,01 zł do 20,46 zł).
 8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 72 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu.

Informacja dotycząca wyznaczania limitów na listach A1, A2 i A3

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji (tzw. DNUR) znacząco został uproszczony algorytm apteczny, tj. poszczególne etapy wyznaczania cen hurtowych i detalicznych oraz limitów finansowania:

 1. sortowanie listy wg CZN/DDD (art. 15 ust. 4 ),
 2. wprowadzenie ceny hurtowej (CH, art. 2 ust. 5 ) wyznaczanej jako CZN + marża (art. 7 ust. 1 ),
 3. wprowadzenie ceny hurtowej brutto (CHB, art. 2 ust. 5a), wyznaczanej jako CH+VAT,
 4. wprowadzenie nowych marż aptecznych (art. 7 ust. 4 ).

Wszystkie powyższe zmiany zostały zaimplementowane już na obwieszczenie obowiązujące od 1 listopada 2023 r. Wraz z napływającymi uwagami została podjęta decyzja o dalszych uproszczeniach algorytmu, tj. zmianie sposobu wyznaczania tzw. podstawy limitu służącej do wyznaczania marży detalicznej. Od 1 stycznia 2024 r. wartość x[1] będzie wyliczana jako: i zaokrąglana do 6 miejsc po przecinku.

Wprowadzenie omawianej modyfikacji spowoduje groszowe zmiany w cenach detalicznych i opłatach pacjentów.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także