Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości ocenie leki m.in. na padaczkę lekooporną i czerniaka

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 kwietnia 2024 08:57

AOTMiT: Rada Przejrzystości ocenie leki m.in. na padaczkę lekooporną i czerniaka - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 15 kwietnia kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej: Aminokwasy rozgałęzione w „suchej” kropli krwi; Profil aminokwasów w osoczu/surowicy lub moczu; Profil aminokwasów i acylokarnityn w „suchej” kropli krwi; Profil kwasów organicznych w moczu GC/MS; Bursztynyloaceton w „suchej” kropli krwi; Homocysteina całkowita, kwas metylomalonowy i kwas metylocytrynowy w „suchej” kropli krwi; Pteryny w moczu” jako świadczeń gwarantowanych.

2. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych Petinimid, Petnidan/Petnidan Saft (ethosuximidum) we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości), zespół ciągłych wyładowań we śnie wolnofalowym.

3. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancję czynną pembrolizumabum w ramach programu lekowego B.59 „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)”.

4. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancję czynną abirateronum we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów w ramach uzupełniającej hormonoterapii w skojarzeniu z terapią supresji androgenowej, z grupy wysokiego ryzyka po radioterapii radykalnej.

5. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancje czynne levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum we wskazaniu: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny.

6. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancje czynne lamotrygina, kwas walproinowy, wenlafaksyna we wskazaniu: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy.

7. Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancję czynną doxorubicinum liposomanum we wskazaniu: nowotwory u pacjentów, u których występują istotne czynniki ryzyka poważnych zdarzeń sercowonaczyniowych, z uwzględnieniem przeciwwskazań:

1) objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA); 2) dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF< 6 tygodni; 4) udokumentowany częstoskurcz komorowy w wywiadzie; 5) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze; 6) niestabilna dławica piersiowa (klasa CCS III lub IV); [niezasadne przeciwwskazania: 1) choroba wieńcowa; 2) cukrzyca insulinozależna; 3) utrwalone migotanie przedsionków; 4) arytmia komorowa; 5) umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej; 6) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami] zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD10: C81 choroba Hodgkina; C81.0 przewaga limfocytów; C81.1 stwardnienie guzkowe; C81.2 mieszanokomórkowa; C81.3 zmniejszenie limfocytów; C81.7 inna choroba Hodgkina; C81.9 choroba Hodgkina, nieokreślona; C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy); C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy; C82.1 mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy; C82.2 wielkomórkowy, guzkowy; C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego; C82.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony; C83 chłoniaki nieziarnicze rozlane; C83.0 z małych komórek (rozlany); C83.1 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany); C83.2 mieszany z dużych i małych komórek (rozlany); C83.3 wielkomórkowy (rozlany); C83.4 immunoblastyczny (rozlany); C83.5 limfoblastyczny (rozlany); C83.6 niezróżnicowany (rozlany); C83.7 guz (chłoniak) Burkitta; C83.8 inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych; C83.9 rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony; C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T; C84.0 ziarniniak grzybiasty; C84.1 choroba Sezary' ego; C84.2 chłoniak strefy T; C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T; C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T; C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych; C85.0 mięsak limfatyczny; C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony; C85.7 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego; C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony.

8. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 – 2025”.

9. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program przesiewowej diagnostyki w kierunku chorób tarczycy u kobiet w okresie prokreacyjnym w wieku od 18 do 35 roku życia”.

10. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także