Diagności laboratoryjni: Nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu specjalisty

Medexpress

Opublikowano 13 czerwca 2022, 13:55

Medexpress

Opublikowano 13 czerwca 2022, 13:55

Projektowane rozporządzenie określi nowy wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej zabezpieczony przed podrobieniem, przerobieniem, sfałszowaniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Elementy zabezpieczenia druku dyplomu zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281). Jednocześnie, zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia, dotychczasowy wzór dokumentu dotyczący dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, będzie mógł być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
W załączniku do projektowanego rozporządzenia określono układ graficzny dokumentu oraz opisano jego wymiary, kolorystykę i paramenty dotyczące jego edycji i druku.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30