Dostępność do szczepień zagrożona – konieczne zmiany w procedowaniu ustawy!

Medexpress

Opublikowano 01 pazdziernika 2021, 10:15

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 01 pazdziernika 2021, 10:15

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, społeczna inicjatywa ekspertów, mająca na celu budowanie zaufania do szczepień ochronnych, jako filaru profilaktyki zdrowotnej i kluczowego elementu strategii ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwraca uwagę na wyzwania związane z obecnie procedowanym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1449) oraz apeluje o sprawną implementację ważnych regulacji prawnych, które mogą znacząco wpłynąć na dostępność do szczepień ochronnych i sprawność funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w pewnych istotnych dla pacjentów obszarach.

W oficjalnym piśmie skierowanym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Porozumienie zwróciło uwagę na pewne procesy, które należałoby wprowadzić w życie. Szczególnie istotnymi kwestiami w tym kontekście są zapisy dotyczące zwiększenia dostępności do szczepień ochronnych poprzez rozszerzenie uprawnień pielęgniarek i felczerów do wykonywania badań kwalifikacyjnych przed szczepieniem dorosłych przeciw grypie. Opóźnione w implementacji mogą być również procesy zakupowe oraz dystrybucyjne związane ze szczepieniami zalecanymi, finansowanymi ze środków publicznych (np. szczepionek przeciw HPV). Lekarze specjaliści, jak i pacjenci czekają na uprawnienia dotyczące możliwości wystawiania recept na leki z tzw. listy 75+. Nie mniej istotne są kwestie ujednolicenia przepisów dot. przeprowadzania szczepień oraz metod ich raportowania, czy też szeroko pojętego funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Powyższe zmiany znacząco przyczynią się do podniesienia poziomu wyszczepialności społeczeństwa, a tym samym do wzrostu poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Dlatego Porozumienie apeluje o przyspieszenie procesowania lub przeniesienia powyższych zapisów w celu ich sprawnego uchwalenia i wejścia w życie.

Więcej: www.szczepienia-ioz.pl

Znajdź nas:

Twitter: https://twitter.com/praktykw

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42426882

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30