e-Recepty – jak zacząć? Obowiązek już od stycznia 2020!

Rafał Piszczek

Opublikowano 07 listopada 2019, 19:00

Rafał Piszczek

Opublikowano 07 listopada 2019, 19:00

Czym jest e-recepta i dlaczego trzeba wystawiać ją w sposób elektroniczny?

Zgodnie ze zmianami zachodzącymi w służbie zdrowia i centralizacją przepływu danych od 8 stycznia 2020 e-Recepta zastąpi jej papierową formę. e-Recepta jest 4 cyfrowym kodem, który pacjent może otrzymać w formie SMS, e-mail lub w formie wydruku informacyjnego. W aptece pacjent podaje kod farmaceucie oraz numer PESEL lub otrzymany wydruk.

Jak wystawiać e-Recepty?

Wystawienie e-Recepty odbywa się z poziomu aplikacji gabinetowej, takiej jak elektroniczna dokumentacja medyczna Medfile®, która ma wdrożony moduł e-Recept. Aby móc wystawiać e-Recepty należy być podłączonym do systemu P1.

Jak podłączyć się do systemu P1?

W celu podłączenia się pod system P1 należy złożyć wniosek udostępniony na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl Jest to obligatoryjne działanie, aby móc wystawiać e-recepty. W ramach systemu P1 jest generowany certyfikat przypisany do danej księgi rejestrowej. W przypadku, gdy przypisana jest więcej niż jedna placówka do danej księgi rejestrowej należy certyfikat przekazać pozostałym podmiotom zachowując środki bezpieczeństwa.

Do kiedy należy podłączyć się do systemu P1?

Podmioty lecznicze/praktyki zawodowe są zobowiązane do zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do systemu P1 oraz do podłączenia się do tego systemu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Czym jest RPWDL?

RPWDL - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Jakie certyfikaty są niezbędne i gdzie je wgrać, aby móc wystawiać e-Receptę?

Konieczne certyfikaty to:

- TLS i WSS – uzyskany po rejestracji w RPWDL,

- Certyfikat ZUS lub kwalifikowalny do podpisywania e-Recept.

Certyfikaty wgrywane są w wykorzystywanej aplikacji gabinetowej, która ma zaimplementowany program do e-Recept.

Czym jest identyfikator P1 (OID)?

Jest to unikalny numer podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej dzięki któremu w momencie wystawiania e-Recepty system P1 będzie w stanie zweryfikować, czy podmiot, w którym wystawiana jest e-Recepta, jest podmiotem do tego uprawnionym. Numer ten jest nadawany przez system P1 w momencie dokonania rejestracji i otrzymaniu certyfikatów.

Czym jest V część kodu resortowego?

Jest to kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Jak wystawić receptę “pro auctore” lub “pro familiae”?

Zgodnie z art. 95b ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211) papierową postać mogą zachować recepty dla osoby wystawiającej (pro auctore) oraz recepty pro familiae, definiowane jako recepty wystawione dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej. Takie recepty można wystawiać również w postaci elektronicznej.

Co musi zrobić pacjent, aby otrzymać e-Receptę poprzez SMS/e-mail?

Pacjent musi posiadać bezpłatne Internetowe Konto Pacjenta i zaznaczyć, że chce otrzymywać powiadomienia w formie SMS/e-mail. Do zalogowania się w IKP niezbędne jest posiadanie bezpłatnego profilu zaufanego. W EDM Medfile® jest możliwość wysyłania kodów e-recept poprzez SMS nawet wtedy, gdy pacjent nie posiada IKP.

Więcej informacji na temat procedury wystawiania e-recept w programie do elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile® znajduje się na blogu: KROK PO KROKU – jak zacząć wystawiać e-Recepty?


Więcej: www.medfile.pl


Autor: Rafał Piszczek - ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny Medfile.pl. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań cyfrowych w służbie zdrowia (oprogramowania do EDM oraz badań klinicznych).

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

e-recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31