Fedorowski: Będziemy wspierać innowacje

Jarosław Fedorowski
Fot. MedExpress TV
- Planujemy konsekwentnie zabiegać o dalszy wzrost nakładów publicznych na zdrowie oraz ciągle przekonywać, że są to dobre inwestycje, a nie „topienie pieniędzy” - powiedział w rozmowie z Medexpressem prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski.
Martyna Chmielewska 2017-12-20 08:51

Jaki był to rok dla Polskiej Federacji Szpitali?

Federacja była aktywna w wielu obszarach, a szczególnie w obliczu reformy systemu zabezpieczenia szpitalnego. Przedstawiciele PFSz brali udział w Zespole Trójstronnym ds. Zdrowia, licznych konsultacjach społecznych oraz w spotkaniach bezpośrednich z kierownictwem MZ, NFZ oraz innymi interesariuszami, a szczególnie z organizacjami pacjenckimi. Menadżerowie szpitali pełniący funkcje w Zarządzie oraz Radzie Naczelnej byli nagradzani w najważniejszych konkursach liderów ochrony zdrowia w naszym kraju oraz w rankingach najlepszych szpitali.

PFSz była widoczna podczas wielu konferencji krajowych oraz także na arenie międzynarodowej, z których do najważniejszych należały: Kongres Europejskiej Federacji Szpitali w Dublinie, Kongres World of Healthcare w Hadze, Rumiński Kongres Szpitali w Bukareszcie oraz Joint European Congress w Dusseldorfie. PFSz organizowała Polsko-Holenderskie oraz Polsko-Białoruskie konferencje dotyczące szpitalnictwa, a nasza Jesienna Konferencja Programowa w Nieporęcie cieszyła się dużym powodzeniem oraz udziałem Ministra Zdrowia oraz szefa NFZ.

Jak pan ocenia wprowadzenie ustawy o sieci szpitali ?

W znakomitej większości dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz oceniają sieć szpitali pozytywnie, przede wszystkim jako szansę na większą przewidywalność przychodów, możliwość bardziej elastycznego zarządzania zasobami oraz wzmocnienie roli szpitali jako ośrodków opieki koordynowanej. W dalszym ciągu widzimy szanse na współpracę pomiędzy szpitalami sieciowymi oraz podmiotami leczniczymi świadczącymi wąsko specjalistyczne usługi najczęściej w trybie jednodniowym. Widzimy szansę w tworzeniu konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia wokół dobrze zarządzanych szpitali. Pozytywnie oceniamy poprawę finansowania, w tym szczególnie płatności za tzw. nadwykonania, choć wszyscy życzymy sobie jeszcze większej dynamiki w tym obszarze. Samo wprowadzenie sieci szpitali odbyło się naszym zdaniem bardzo sprawnie, a liczba spotkań informacyjnych była imponująca. Pozytywnie oceniamy szansę na wzmocnienie roli poradni przyszpitalnych. Postulowaliśmy m.in. o wznowienie działalności poradni internistycznych. Większość dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz za słuszny kierunek uważa przeniesienie nocnej opieki lekarskiej do szpitali, choć tutaj upominamy się o poprawę finansowania oraz lepszą współpracę z POZ. Cieszymy się z poparcia ze strony MZ i NFZ postulowanej przez nas idei tworzenia oddziałów wieloprofilowych w szpitalach. W wielu przypadkach oddziały takie mogą poprawić wykorzystanie łóżek, złagodzić problemy kadrowe oraz wzmocnić ergonomikę pracy szpitala, a przede wszystkim przyczynić się do wzrostu jakości i polepszenia ciągłości opieki nad pacjentem.

Jakie Polska Federacja Szpitali ma plany na przyszłość?

W tym roku nasza reprezentatywność wzrosła do około 44 proc. zasobów w sieci szpitali. Chcemy kontynuować rozwój federacji w modelu organizacji ponad podziałami, do nas należą bowiem szpitale bez względu na model własnościowy, profil, czy wielkość, także szpitale z poza sieci. Będziemy wspierać budowanie organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, działać aktywnie na rzecz naszych członków, w tym także zaproponować nowatorskie rozwiązania w obliczu kłopotów z zabezpieczeniem obsady lekarskiej i pielęgniarskiej w szpitalach. Planujemy konsekwentnie zabiegać o dalszy wzrost nakładów publicznych na zdrowie oraz ciągle przekonywać, że są to dobre inwestycje, a nie „topienie pieniędzy”. Będziemy dalej wspierać innowacje oraz młodych ludzi, którzy działają w naszym zespole Młodych Menedżerów Medycyny, ale nie będziemy zapominać o weteranach polskiego szpitalnictwa, planując inicjatywę powołania rady starszych przy PFSz. Zorganizujemy dobre spotkania. W planach na 2018 rok jest m.in. Polsko-Chiński oraz Polsko-Skandynawski Kongres Zdrowia. Planujemy przekonywać mniejsze, lokalne, czy sektorowe organizacje szpitali, iż warto w wielu obszarach współpracować w ramach narodowej organizacji szpitali, jaką jest PFSz, bo jest to federacja z dużym doświadczeniem i reprezentatywnością, dobrą atmosferą, fajnymi ludźmi oraz ciekawymi perspektywami. Naszym celem jest konstruktywna współpraca ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia w kraju. Chciałbym także podkreślić istotną rolę, jaką odgrywają media branżowe, w tym oczywiście Medexpress, na którego pytania mam przyjemność odpowiadać.

PDF

Zobacz także