COVID-19: Jak idą szczepienia? Ile było odczynów poszczepiennych? Ile dawek zutylizowano? Sprawdź na interaktywnej mapie

Fot. Getty Images/iStockphoto
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis internetowy z interaktywnymi mapami i wykresami, na których uwidocznione są między innymi dane dotyczące liczby osób zaszczepionych na poziomie kraju, województw i powiatów (w poszczególnych dniach oraz łącznie), statystyki odczynów poszczepiennych oraz informacje o dawkach, które poddano utylizacji.
Medexpress 2021-01-18 13:30

„Interaktywny Raport szczepień przeciwko COVID-19” dostępny jest na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19.

Znajdziemy tam m.in.:

  • liczbę szczepień wykonanych w Polsce (zarówno sumarycznie, jak i w poszczególnych dniach od 28 grudnia 2020),
  • liczbę szczepień w poszczególnych województwach oraz na poziomie powiatów (łączną oraz bieżącą dzienną),
  • liczbę osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki,
  • liczbę zaszczepionych w podziale na płeć i grupy wiekowe,
  • liczbę dawek znajdujących się w magazynach,
  • liczbę dawek dostarczonych do punktów szczepień,
  • liczbę zarejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych,
  • liczbę dawek zutylizowanych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19 (screen z 10.02.2021)

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie.

Jednocześnie, resort zdrowia udostępnił Mapę punktów szczepień (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien). Jest to stale aktualizowana baza teleadresowa placówek, które prowadzą szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien (screen z 18.01.2021)

PDF

Zobacz także