Jak zarządzać zdrowiem w miejscu pracy? Są zalecenia

Medexpress

Opublikowano 29 wrzesnia 2021, 09:26

Medexpress

Opublikowano 29 wrzesnia 2021, 09:26

Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy to publikacja w interdyscyplinarnym duchu łącząca nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki o zarządzaniu. Zespół specjalistów z tych dziedzin wypracował zbiór spójnych, konkretnych i gotowych do wdrożenia zaleceń, które w praktyczny sposób przekładają się na zapewnienie pracownikom należytej ochrony zdrowia. Lepszy stan zdrowia pracowników pozwala z kolei uzyskać najwyższą efektywność pracy w każdej organizacji, zarówno publicznej, jak prywatnej.

Książka ma charakter kompendium, w którym kompleksowo, krok po kroku, w innowacyjny sposób przedstawiono możliwości zastosowania współczesnej wiedzy z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Do zespołu autorskiego zaproszono lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i prawników.

W książce przedstawiono zagadnienia:

  • zarządzanie kapitałem ludzkim, inwestycje w zdrowie pracownika i wynikające z tego korzyści dla pracodawcy,
  • systemy wynagradzania pracowników wraz z omówieniem strategii zdrowotnej przedsiębiorstwa,
  • zmiany demograficzne wpływające na stan zdrowia populacji, co pozwala zrozumieć, jak przekształcają się potrzeby zdrowotne osób aktywnych zawodowo,
  • główne problemy zdrowotne w poszczególnych typach organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka powodujących najwięcej zgonów i niepełnosprawności,
  • rola medycyny pracy, medycyny środowiskowej i medycyny stylu życia w organizacjach,
  • normy prawne określające obowiązki pracodawcy w zakresie dbania o zdrowie pracownika.

Monografia jest adresowana do menedżerów, działów HR i BHP przedsiębiorstw, jak również specjalistów zdrowia publicznego. Ze względu na walory edukacyjne będzie także interesująca dla studentów kierunków medycznych (zdrowie publiczne) i ekonomicznych (zarządzanie).

Źródło: PZWL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PZWL / zarządzanie zdrowiem / praca / pracownik
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31