Jakie działania podjął RPP ws. poprawy bezpieczeństwa pacjentów podczas pandemii?

Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2020, 08:58

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2020, 08:58

Od początku epidemii Rzecznik Praw Pacjenta podjął liczne działania systemowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, którzy z dnia na dzień znaleźli się w nowej rzeczywistości. Podejmując stosowne czynności RPP korzysta m. in ze wsparcia powołanych organów: Rady Ekspertów i Rady Organizacji Pacjentów.

Rekomendacje Rady Ekspertów

Rada Ekspertów mająca stały charakter, wspomaga RPP doświadczeniem w analizie sytuacji i trendów w ochronie zdrowia. Jednym z pierwszych działań Rady Ekspertów było wydanie rekomendacji w zakresie sytuacji w ochrony zdrowia w czasie epidemii COVID-19. Była to reakcja na sygnały kierowane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Od marca odbyły się trzy posiedzenia Rady Ekspertów, podczas których omawiane były problemy pacjentów - zarówno zakażonych koronawirusem, jak i tych z innymi schorzeniami. Przedstawione zostały pozytywne i negatywne doświadczenia związane z epidemią oraz uwagi do przyjętej przez Ministerstwo Zdrowia strategii przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19.

Na ostatnim posiedzeniu Bartłomiej Chmielowiec spotkał się z przedstawicielami Rady Ekspertów oraz członkami Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów Zdrowia „CONTINUE CURATIO”. Podczas spotkania specjaliści podtrzymali rekomendacje powstałe w wyniku poprzednich posiedzeń uzupełniając je o dodatkowe wytyczne, powstałe na skutek zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

Opinie ekspertów zostały podsumowane w opublikowanym przez RPP raporcie opisującym problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia do września 2020 r.

Postulaty Rady Organizacji Pacjentów

Sygnały wpływające do Biura Rzecznik Praw Pacjenta bezpośrednio od pacjentów potwierdzają przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje w ramach powołanej rok temu Rady Organizacji Pacjentów.

Podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 28 października 2020 r. Rada przedstawiła uwagi związane z obecną oceną systemu ochrony zdrowia.

Zgłaszane sygnały dotyczyły m.in.: braku możliwości uzyskania świadczenia w stanie pogorszenia się zdrowia pacjenta; zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego; ograniczonego dostępu do diagnostyki, również w zakresie COVID-19; zawieszenia wykonywania części zabiegów i świadczeń przez szpitale; warunków udzielania świadczeń zdrowotnych; odmowy kwalifikacji do leczenia szpitalnego; trudnej sytuacji osób starszych; obawy o pogorszenie się stanu zdrowia pacjentów z chorobami przewlekłymi innymi niż COVID-19.

Na podstawie zgłoszonych postulatów wypracowane zostały rekomendacje, które Rzecznik Praw Pacjenta przekazał do ministra zdrowia pismem z dnia 16 listopada 2020 r.

Zmiana polityki informacyjnej w zakresie kwarantanny i izolacji

Przykładem reakcji Rzecznika Praw Pacjenta na Rekomendacje Rady Ekspertów jest wystąpienie do wiceminister zdrowia Anny Goławskiej o rozważenie podjęcia działań mających na celu ujednolicenie aktów prawnych w zakresie kwarantanny oraz izolacji, a także kroków zmierzających do aktualizacji podawanych na rządowych stronach internetowych informacji, w sposób przyjazny dla obywateli (w szczególności na stronie pacejnt.gov.pl).

Rzecznik Praw Pacjenta wskazał m. in. na potrzebę graficznego rozdzielenia informacji o kwarantannie od innych informacji (w szczególności od informacji o izolacji) zawartych m.in. na portalu pacjent.gov.pl. Z odnotowywanych na Telefonicznej Informacji Pacjenta sygnałów wynika bowiem, że informacje o kwarantannie są mylone z informacjami o izolacji.

RPP zaproponował również rozważenie możliwości uzupełnienia materiałów informacyjnych o proste schematy graficzne (np. obrazujące jak prawidłowo obliczyć termin rozpoczęcia oraz zakończenia kwarantanny).

Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie bieżącej analizy problemów zgłaszanych przez pacjentów, zagadnień sygnalizowanych przez organizacje pacjentów i ekspertów, podejmuje działania interwencyjne oraz formułuje wnioski legislacyjne.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RPP / Bartłomiej Chmielowiec
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28