Jakie opłaty za krew w 2023 r.?

Medexpress

Opublikowano 09 czerwca 2022, 09:09

zmień krew Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 09 czerwca 2022, 09:09

Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujące w następnym roku kalendarzowym.

Przy określaniu wysokości opłat uwzględnia się rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z projektem, ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi:

1) 289 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej (275 zł w 2022 r.)

2) 195 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej (186 zł w 2022 r.)

3) 276 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy (263 zł w 2022 r.)

4) 587 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej (558,60 zł w 2022 r.)

5) 1051 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy (1000 zł w 2022 r.)

6) 1319 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego (1255 zł w 2022 r.)

7) 105 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego (100 zł w 2022 r.)

8) 205 zł – za jednostkę krioprecypitatu (195 zł w 2022 r.).

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

krew / opłaty za krew
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31