Jest „Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026”

Medexpress

Opublikowano 23 grudnia 2022, 08:41

Źródło: GIF
Medexpress

Opublikowano 23 grudnia 2022, 08:41

Opracowana przez GIF strategia ma być próbą systemowego podejścia do strategicznego planowania działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i świadczyć o orientacji kierownictwa na ewaluację podejmowanych działań w oparciu o wiarygodne mierniki efektywności, a jej celem ma być poprawa funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie całego organizmu administracyjnego urzędu do nadchodzących wyzwań.

Strategię opracował Zespół ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a punktem wyjścia stała się przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Jak podkreśla GIF, powstawanie Strategii wzbogaciły konsultacje wewnętrzne, jak również zewnętrzne z reprezentacją organizacji – interesariuszy rynku farmaceutycznego w Polsce.

Strategia została oparta na Strategicznej Karcie Wyników, uwzględniającej 4 perspektywy: interesariusza, finansową, procesów wewnętrznych i rozwoju. Nadrzędny cel, jaki postawiła przed sobą Inspekcja, to efektywnie realizować nadzór nad rynkiem farmaceutycznym w ramach powierzonych środków.

Implementacja Strategii PIF właśnie się rozpoczyna i będzie polegała na zsynchronizowanej realizacji szeregu projektów oraz działań dedykowanych poszczególnym założonym celom. Zaplanowanych zostało 6 projektów, dla których powołane zostaną zespoły projektowe odpowiedzialne za sprawne, terminowe i kwalitatywne osiąganie założonych celów w przyjętej perspektywie czasowej. Projekty dotyczą: standaryzacji procesów, automatyzacji GIF, poprawy nadzoru nad dostępnością do produktów leczniczych, rozwoju komunikacji zewnętrznej i obsługi interesariuszy, optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz działań budujących wiarygodny wizerunek GIF jako atrakcyjnego pracodawcy.

W ocenie jej twórców strategia, aby spełniać swoje zadanie, musi podlegać cyklicznym przeglądom, aktualizacjom, a w uzasadnionych przypadkach również modyfikacjom, aby pozostać dokumentem „żywym”, odpowiadającym na realne potrzeby i uwarunkowania.

Strategia: TU

Źródło: GIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / strategia GIF
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31