Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ powołuje zespół ds. programu in vitro

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 16 lutego 2024 13:54

MZ powołuje zespół ds. programu in vitro - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodnicząca – Dagmara Korbasińska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

2) prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii SkłodowskiejCurie – Państwowym Instytucie Badawczym;

3) prof. dr hab. n. med. Robert Zygmunt Spaczyński – konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;

4) prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;

5) prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

6) dr hab. n. med. prof. CMKP Michał Ciebiera – dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, p.o. Kierownika Kliniki II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

7) dr n. med. Damian Warzecha – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o.;

8) Marta Górna – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”;

9) dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska – przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;

10) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk – Gdański Uniwersytet Medyczny;

11) prof. dr hab. n. med. Michał Radwan – przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;

12) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

13) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

14) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy opracowanie kryteriów programu polityki zdrowotnej w zakresie finasowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 48a ust. 16a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej „programem”, zawierających w szczególności:

1) kryteria włączenia pary do programu oraz kryteria wykluczenia pary z programu, uwzględniające w szczególności wiek kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz inne niezbędne warunki;

2) kryteria wyboru realizatorów programu;

3) medyczne założenia dla przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego;

4) zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu;

5) założenia dla zabezpieczenia płodności na przyszłość, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442).

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.