Kolejne dokumenty bez obowiązku pieczęci

Medexpress

Opublikowano 28 maja 2019, 09:46

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 28 maja 2019, 09:46

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycje zmian w obowiązującym obecnie załączniku
do rozporządzenia, określającym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Zaproponowane zmiany polegają na usunięciu ze wzoru wymogu stosowania pieczęci przez Naczelną Radę Lekarską i wprowadzenia zamiast pieczęci w nagłówku zaświadczenia pieczęci, nadruku lub naklejki Naczelnej Rady Lekarskiej, zawierających informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP i REGON.

Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie niewielkiego wymogu formalnego i nie będzie mieć
wpływu na merytoryczną zawartość zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka
polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Wymóg posłużenia
się pieczęcią nie jest niezbędny dla zapewnienia wiarygodności dokumentu.

Projekt: TU

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego

Projekt rozporządzenia zawiera propozycje zmian w obowiązującym obecnie załączniku
do rozporządzenia, określającym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Zaproponowane zmiany polegają na usunięciu ze wzoru wymogu stosowania pieczęci okrągłej przez Naczelną Radę Aptekarską i wprowadzenia zamiast pieczątki w nagłówku zaświadczenia pieczęci, nadruku lub naklejki Naczelnej Rady Aptekarskiej, zawierających informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP i REGON.
Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie niewielkiego wymogu formalnego i nie będzie mieć
wpływu na merytoryczną zawartość zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka
polskiego. Wymóg posłużenia się pieczęcią nie jest niezbędny dla zapewnienia wiarygodności dokumentu

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pieczątki / obcokrajowcy

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31