Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kolejne rozporządzenie dot. pieczątek

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2019 08:01

Kolejne rozporządzenie dot. pieczątek - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. poz. 166), wydanym na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Powyższa nowelizacja polega zatem na zrezygnowaniu z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek z uwagi na fakt, że wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Zobacz także