Komisja Zdrowia: sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2018 r.- transmisja

Fot. wikipedia commons
Medexpress 2019-09-11 17:15

Zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
- przedstawiają: prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, minister zdrowia oraz minister finansów.
Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018 (druk nr 3794)
- przedstawiają: prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, minister zdrowia oraz minister finansów.
Rozpatrzenie Rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2018 (druk nr 3796).
- przedstawiają: prezes Narodowego Funduszu, minister zdrowia.


Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3762 i 3786).

PDF

Zobacz także