Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, 27-29 września 2018 r., Lublin

Stały postęp technologiczny, rozwój nowych technik obrazowania, zmieniające się standardy postępowania chirurgicznego, coraz szersze stosowanie protokołu ERAS, robotyzacji, a także zwracanie coraz większej uwagi na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów – to kierunki rozwoju nowoczesnej chirurgii pod koniec drugiej dekady XXI wieku.

Rok 2018, to czas podsumowania pierwszych 30 lat implementacji technik minimalnie inwazyjnych w chirurgii. To również doskonały moment, aby dokonać analizy poziomu chirurgii w Polsce w odniesieniu do trendów światowych. Okazją do przeglądu i konstruktywnej wymiany poglądów między chirurgami z naszego kraju oraz wybitnymi ekspertami na świecie będzie Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie w dniach 27-29 września 2018 roku.

W ramach Kongresu, podczas 7 sesji plenarnych, sesji wideo, warsztatów środowisko chirurgów polskich będzie mieć okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki. Gośćmi Kongresu będą wybitni eksperci krajowi i zagraniczni.

Tematy przewodnie:

  • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
  • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
  • Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
  • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych
  • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
  • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych
  • Chirurgia patologicznej otyłości

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Pr of. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner zapraszają na Kongres – zobacz film

Szczegółowe informacje na stronie: www.kongreschmi.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

chirurgia / chirurgia minimalnie inwazyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31