KRF zadowolona z rozporządzenia prezesa NFZ. Zmiany ułatwią pracę fizjoterapeutów

Piotr Wójcik

Opublikowano 04 stycznia 2023, 13:19

fizjoterapia Fot. Thinkstock/Getty Images
Piotr Wójcik

Opublikowano 04 stycznia 2023, 13:19

Z kolei w przypadku rozliczania świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych możliwe stało się jednoczesne rozliczenie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej na podstawie odrębnych umów.

„Ze szczególną aprobatą przyjęliśmy zaakceptowanie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zrezygnowanie ze zmian, które wpłynęłyby negatywnie na funkcjonowanie rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych. Dzięki działaniom Prezydium KRF nie wprowadzono zmiany, zgodnie z którą świadczeniodawcy udzielający świadczeń domowych w ramach umów na fizjoterapię ambulatoryjną musieliby spełniać wymogi, jakie zostały określone dla fizjoterapii domowej”, czytamy na stronie KRF.

Rada pozytywnie ocenia też rezygnację z wprowadzenia możliwości rozliczenia wyłącznie tych świadczeń w warunkach domowych, które zostały udzielone w miejscu pobytu świadczeniobiorcy na terenie województwa, w którym odbyło się postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy. Zdaniem KRF wprowadzenie tych zmian mogłoby skutkować radykalnym ograniczeniem dostępu pacjentów do fizjoterapii.

Oprac. na podst.: komunikat KRF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

fizjoterapia / fizjoterapeuci / KRF / Krajowa Rada Fizjoterapeutów / NFZ / prezes NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31