Lekarze rodzinni o niewybaczalnym błędzie ministra zdrowia

Medexpress

Opublikowano 06 marca 2019, 14:01

163952788
Medexpress

Opublikowano 06 marca 2019, 14:01

W związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich do uprawiania sportu - w ocenie Porozumienia Pracodawców Ochrony zdrowia - niewybaczalnym błędem ze strony ministra zdrowia popełnionym już na etapie uzgodnień międzyresortowych przy procedowaniu nad ustawą o sporcie było to, że pozwolił sobie wpisać do tej ustawy delegację do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia do uprawiania sportu bez zdefiniowania w niej jaki rodzaj aktywności fizycznej jest uprawianiem sportu, a jaki jest jedynie rekreacją, skądinąd pożądaną dla utrzymania zdrowia - ocenia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W liście do ministra zdrowia Bożena Janicka pisze o skutkach braku takiej definicji. - Po pierwsze każdy rodzaj aktywności fizycznej wykraczający poza ramy programu edukacji szkolnej jest teraz sportem. Nie zmieni tego faktu żadna zmiana ministerialnego rozporządzenia. Po drugie skoro każda aktywność fizyczna wykraczająca poza ramy edukacji zdrowotnej jest już sportem, to po co ją podejmować. Nikogo przecież nie można zmusić do tego, żeby uprawiał sport. Lepiej ten czas spędzić np. przed komputerem. Stąd już prosta droga do coraz gorszej kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży, do plagi otyłości czy deformacji kręgosłupa. Konieczna jest zatem pilna zmiana nie rozporządzeń ministerialnych ale ustaw. Tej o sporcie oraz tej o oświacie tak, aby nie każda dodatkowa aktywność fizyczna była uprawianiem sportu do czego potrzebne jest orzeczenie lekarskie. Wówczas do podejmowania ćwiczeń nie będących sportem wystarczy informacja o stanie zdrowia wynikająca z badań bilansowych do 18 roku życia oraz oświadczenie złożone przez osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego w przypadku osoby nieletniej, jeżeli złożenia takiego oświadczenia domagał się będzie organizator takich zajęć. Do czasu takich unormowań prawnych lekarze rodzinni będą zmuszeni każdego zgłaszającego się po orzeczenie lekarskie traktować jako sportowca. Zgodnie z obecną literą prawa i przed jego wydaniem kierować będą młodych sportowców na konsultację specjalistyczną do poradni medycyny sportowej - pisze Bożena Janicka.

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz / sport / lekarze rodzinni / Bożena Janicka / orzeczenia lekarskie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31