Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 19 czerwca 2023 10:49

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 lipca.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 26/2023 3 LIPCA 2023 ROKU

1. Vabysmo (farycymabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Ryeqo (relugolixum estradiolum norethisterone acetate) - WARUNKOWO Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Polivy (polatuzumabum vedotinum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Imbruvica (ibrutinibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD10: C91.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Lynparza (olaparibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.50. „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Calcort (deflazakort) Wskazanie: zespół nerczycowy Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

7. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie Województwa Wielkopolskiego” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinansowanym przez UE w ramach EFS

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 27/2023 10 LIPCA 2023 ROKU

1. Paxlovid (nirmatrelvirum; itonavirum) Wskazanie: leczenie choroby wywołanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19) (potwierdzonej zarejestrowanym testem PCR lub antygenowym) u objawowych (rozpoczęcie leczenia w ciągu 5 dni 2 od wystąpienia objawów) pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii (wynikającej z przebiegu COVID-19), i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19, definiowane jako: 1) obecność przynajmniej 3 czynników ryzyka spośród następujących: wiek ≥ 65 lat; otyłość (BMI ≥ 35 kg/m2); przewlekła choroba płuc (w przypadku astmy wymóg stosowania codziennej terapii); choroby sercowonaczyniowe: zawał serca, udar, przemijający epizod niedokrwienny (TIA), niewydolność serca, dławica piersiowa, kardiomiopatia, stan po: pomostowaniu aortalno-wieńcowym, przezskórnej interwencji wieńcowej, endarterektomii tętnicy szyjnej, pomostowaniu aorty; cukrzyca; przewlekła choroba nerek; lub 2) Rozpoznanie niedoboru odporności lub przewlekłe stosowanie immunosupresantów: kortykosteroidów systemowych w dawce równoważnej ≥ 20 mg prednizonu dziennie przez co najmniej 14 następujących po sobie dni w okresie ostatnich 30 dni; Leków biologicznych, leków immunomodulujących lub przeciwnowotworowych w okresie ostatnich 90 dni; lub 3) Aktywny nowotwór złośliwy Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Oramorph (morphini sulfas) Wskazanie: leczenie pacjentów na nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Brukinsa (venetoclaxum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”. Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Epidyolex (cannabidiolum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie kannabidiolem napadów padaczkowych związanych z zespołem stwardnienia guzowatego u pacjentów w wieku od 2 lat” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Epidyolex (cannabidiolum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego (ICD-10: G40.4)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Rozlytrek (entrectinibum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. Respreeza (inhibitor alfa-1 proteinazy) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ludzkim inhibitorem alfa1-proteinazy chorych z ciężkim niedoborem alfa1-antytrypsyny i rozedmą płuc (ICD10: J44.8 i E88.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

8. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”, 3 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 28/2023 17 LIPCA 2023 ROKU

1. Ocena zasadności wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej na utworzeniu nowej treści załącznika do katalogu chemioterapii: C.82.a BEVACIZUMABUM Problem decyzyjny: przygotowanie opinii 2. Darzalex (daratumumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.54. „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku 3. Venclyxto (venetoclaxum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.79. „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 29/2023 24 LIPCA 2023 ROKU

1. Crysvita (burosumab) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie hypofosfatemii sprzężonej z chromosomem X” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Polkowice na lata 2024-2026”, „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2023-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także