Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w maju?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2023 08:09

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w maju? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 18/2023 8 MAJA 2023 ROKU

1. Pediatryczna Pomoc Doraźna Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

2. Wakix (pitolisantum) - WARUNKOWO Wskazanie: u dorosłych chorujących na narkolepsję z katapleksją lub bez Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Vabysmo (farycymabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Welireg (belzutifan) Wskazanie: zespół von Hippel-Lindau (VHL), zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację

5. „Program polityki zdrowotnej Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2023-2025 w zakresie rehabilitacji medycznej” „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2023-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

6. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od tytoniu (nikotyny)” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 19/2023 15 MAJA 2023 ROKU

1. Adtralza (tralokinumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry” – młodzież Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Forxiga (dapagliflozinum) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek z eGFR <60 ml/min/1.73m2 oraz z albuminurią lub białkomoczem oraz leczenie terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Lonsurf (trifluridinum + tipiracilum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.58 „Leczenie zaawansowanego raka żołądka (ICD-10: C16)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Fentanylum Wskazanie: ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

5. Desmopressinum Wskazanie: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

6. „Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie Gminy Piaseczno” „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2023-2025” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 20/2023 22 MAJA 2023 ROKU

1. Adtralza (tralokinumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Opdivo (nivolumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)" Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na 2023 rok” „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Białystok w 2023 roku realizowany z Budżetu Obywatelskiego 2023” 3 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 21/2023 29 MAJA 2023 ROKU

1. Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych kompleksowej opieki specjalistycznej

2. Cabometyx (cabozantinibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.119. „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym -z komórek hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Lynparza (olaparibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Lipistart- WARUNKOWO Wskazanie: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT I, deficyt CPT II, chłonkobrzusze, wada serca - stan po leczeniu kardiochrurgicznym Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację.

Źródło: AOTMiT

Zobacz także