Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w marcu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lutego 2023 10:09

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w marcu? - Obrazek nagłówka
Opublikowano plan pracy Rady Przejrzystości od 1.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 10/2023 6 MARCA 2023 ROKU

1. Opdivo (nivolumabum) + Yervoy (ipilimumabum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.58 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci od 6 do 11 miesiąca życia w Ustce na lata 2023- 2027” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

3. Sirolimus Wskazanie: angiomatoza Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

4. Peginterferonum beta-1a Wskazanie: leczenie dzieci w wieku od 12 lat w ramach programu lekowego B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)" Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

5. Dimethylis fumaras Wskazanie: leczenie dzieci w wieku od 12 lat w ramach programu lekowego B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)" Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 11/2023 13 MARCA 2023 ROKU

1. Detriol (calcitriolum) Wskazanie: ciężka lub postępująca wtórna nadczynność przytarczyc prowadząca do osteodystrofii nerkowej z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą niewydolnością nerek; hipokalcemia spowodowana niedoczynnością przytarczyc (pooperacyjna, idiopatyczna i rzekoma niedoczynność przytarczyc); dziedziczona krzywica hipofosfatemiczna (ang. hereditary hypophosphataemic rickets – HPDR) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Scemblix (asciminibum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Maymetsi (sitagliptinum + metformini hydrochloridum) Wskazanie: leczenie cukrzycy typu 2 Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Maysiglu (sitagliptinum) Wskazanie: leczenie cukrzycy typu 2 Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. One Alfa (alfacalcidol) - WARUNKOWO Wskazanie: krzywica hipofosfatemiczna (XLH) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację

6. MCT Procal (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) Wskazania: deficyt LCHAD; deficyt VLCAD; deficyt dehydrogenazy pirogronianu; deficyt palmitylotransferazy karnityny (CPT); deficyt transportera glukozy GLUT-1; acyduria malonowa Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 12/2023 20 MARCA 2023 ROKU

1. Badanie nasienia (seminogram) oraz badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał anntyplemnikowych) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczeń

2. Jakavi (ruxolitinibum) – WARUNKOWO Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie czerwienicy prawdziwej (ICD-10: D45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Opdivo (nivolumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Lumykras(sotorasibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (icd-10: c34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Tecentriq (atezolizumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Cosentyx (secukinumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. Mnesis (idebenon) Wskazanie: zanik nerwu wzrokowego typu 1 u pacjenta pediatrycznego (związany z mutacją w genie OPA1) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację

8. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Powiatu Kłodzkiego w latach 2023-2025” „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 13/2023 27 MARCA 2023 ROKU

1. Berinert 3000 / Berinert 2000 (inhibitor C1-esterazy, ludzki) Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Tukysa (tucatinibum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Adtralza (tralokinumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.124. „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Jemperli (dostarlimabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10 C54)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Jakavi (ruxolitinibum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ruksolitynibem pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (ICD-10 T86.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Dysport (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61,I63,I69,G35,G80,G82,G83,T90, T91)”” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Aspaveli (pegcetakoplan) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (PNH) (ICD10 D59.5)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku od 40 r.ż. do 64 r.ż.” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także