Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o wyrobach medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2023 08:12

AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o wyrobach medycznych - Obrazek nagłówka
W poniedziałek 27 lutego kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej wymienionych wyrobów medycznych:
• systemy do samodzielnego monitoringu PT (INR),
• wyroby kompresyjne okrągłodziane,
• urządzenia do drenażu autogenicznego – SIMEOX,
• wkładki ortopedyczne produkowane seryjnie i na zamówienie.

Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.74 „Leczenie przewlekłego zakrzepowo – zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)”.
Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancje czynne riociguat i treprostinil stosowanych w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego zakrzepowo – zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu
terytorialnego:
• „Pogram wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2023-2025”,
• „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023-2026”.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także