Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki na raka prostaty i padaczkę

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 listopada 2022 08:03

AOTMiT: Rada Przejrzystości oceni leki na raka prostaty i padaczkę  - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
14 listopada w poniedziałek kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawach utworzenia scalonych programów lekowych:
• „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)”,
• „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD-10: C84)”,
• „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Cabazitaxel Ever Pharma (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego B.56. „Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”,
• Lojuxta (lomitapidum) w ramach programu lekowego „Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej u dorosłych (ICD-10 E 78.01)”.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Fintepla (fenfluraminum) we wskazaniach: padaczka; padaczka lekooporna.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
• „Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy dla mieszkanek Województwa Dolnośląskiego”,
• „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” (miasto Kalisz).
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• azithromycinum we wskazaniu: mukowiscydoza,
• methotrexatum we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.