Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy uchodźcom z Ukrainy przysługują bezpłatne leki? RPO pyta MZ

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 28 września 2023 10:37

Czy uchodźcom z Ukrainy przysługują bezpłatne leki? RPO pyta MZ - Obrazek nagłówka
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Do RPO wpłynęła skarga Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotycząca wątpliwości przy interpretacji przepisów, jakie zgłaszają świadczeniodawcy w kwestii objęcia obywateli Ukrainy prawem do bezpłatnych leków przyznanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

W ocenie Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia uchodźcy z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków dla świadczeniobiorców. Pojawiają się jednak wątpliwości świadczeniodawców co do interpretacji przepisów w kwestii.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej - a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej MZ.

Dlatego dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski prosi o stanowisko w tej sprawie dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Łukasza Szmulskiego.

Źródło: RPO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także