Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

RPO interweniuje. Chodzi o problemy z ewakuacją osoby z niepełnosprawnością podczas ewakuacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 7 czerwca 2024 09:45

RPO interweniuje. Chodzi o problemy z ewakuacją osoby z niepełnosprawnością podczas ewakuacji - Obrazek nagłówka
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34910970
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie braku możliwości ewakuacji osoby z niepełnosprawnością w trakcie ćwiczeń z ewakuacji przeprowadzanych na jednym z dworców kolejowych. Zastępca RPO Valeri Vachev pisze w tej sprawie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Mariusza Feltynowskiego.

RPO prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie braku możliwości ewakuacji osoby z niepełnosprawnością podczas ćwiczeń. W korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie infrastrukturą dworca pojawił się wątek niestworzenia przez zarządcę dworca odrębnych procedur związanych z ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich szczególne potrzeby (m.in. osób poruszających się przy pomocy wózków czy osób Głuchych). W sytuacjach zagrożenia pomocy mają bowiem udzielać wezwane wyspecjalizowane służby, np. Państwowa Straż Pożarna.

RPO, jako niezależny organ monitorujący wdrażanie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zwraca szczególną uwagę na potrzeby tych osób. Zgodnie z art. 11 Konwencji, władze publiczne są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia, w tym w trakcie konfliktu zbrojnego, w sytuacjach wymagających pomocy humanitarnej i w przypadku klęsk żywiołowych.

ZRPO Valeri Vachev prosi KGP o wyjaśnienie, czy w PSP są szczególne procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, a jeśli tak, to prosi o ich udostępnienie. Pyta też, jakim wyposażeniem (np. materacami ewakuacyjnymi, krzesłami ewakuacyjnymi) PSP dysponuje oraz czy strażacy przechodzą odrębne szkolenia z pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

geny
Choroby ultrarzadkie

Mutacje SYNGAP1 i STXBP1

18 kwietnia 2024
EKUZ
2 kwietnia 2024
szkoła, zamknięta szkoła
26 marca 2024
family-moving-using-boxes
7 marca 2024
kubus.pl
Artykuł sponsorowany

Kubus.pl – skarbnica wiedzy dla rodziców

4 marca 2024