Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Jest projekt styczniowej listy leków refundowanych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 grudnia 2023 15:00

Jest projekt styczniowej listy leków refundowanych - Obrazek nagłówka
Opublikowano Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Prezentowane podsumowanie projektu obwieszczenia refundacyjnego nr 73 nie stanowi jego ostatecznej wersji, bowiem nadal trwają prace administracyjne nad finalnym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.

Uwzględniając niniejszy projekt, w pierwszym wykazie w roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 19 nowych
cząsteczko – wskazań, w tym:

  • 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
  • 11 cząsteczko - wskazań nieonkologicznych,
  • 10 cząsteczko - wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwujemy w hematoonkologii (5), w nowotworach urologicznych (1) oraz nowotworach układu endokrynnego (1).

Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w okulistyce (2), nefrologii (2) oraz neurologii (2).

Dobre wiadomości dla pacjentów z chorobami siatkówki

Choroby siatkówki są jedną z głównych przyczyn upośledzenia i utraty wzroku na świecie. Do najczęściej występujących chorób należy zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) oraz cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Leczenie chorób siatkówki odbywa się w ramach połączonego programu lekowego, ponieważ w obu schorzeniach stosuje się te same terapie. Polegają one na podaniu leku w formie zastrzyku do komory ciała szklistego oka. Takie zastrzyki początkowo podaje się co 4 tygodnie przez 3 miesiące, a następnie częstotliwość iniekcji jest dostosowywana do rodzaju schorzenia, skuteczności terapii i zastosowanego leku. Zwykle odstępy między podaniami wynoszą 4 lub 8 tygodni. W projekcie listy refundacyjnej pojawił się farycymab – przeciwciało do podania doszklistkowego, który pozwala wydłużyć częstotliwość iniekcji nawet do 16 tygodni.

Informacja dotycząca wyznaczania limitów na listach A1, A2 i A3

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o refundacji (tzw. DNUR) znacząco został uproszczony algorytm apteczny, tj. poszczególne etapy wyznaczania cen hurtowych i detalicznych oraz limitów finansowania:

  1. sortowanie listy wg CZN/DDD (art. 15 ust. 4 ),
  2. wprowadzenie ceny hurtowej (CH, art. 2 ust. 5 ) wyznaczanej jako CZN + marża (art. 7 ust. 1 ),
  3. wprowadzenie ceny hurtowej brutto (CHB, art. 2 ust. 5a), wyznaczanej jako CH+VAT,
  4. wprowadzenie nowych marż aptecznych (art. 7 ust. 4 ).

Wszystkie powyższe zmiany zostały zaimplementowane już na obwieszczenie obowiązujące od 1 listopada 2023 r. Wraz z napływającymi uwagami została podjęta decyzja o dalszych uproszczeniach algorytmu, tj. zmianie sposobu wyznaczania tzw. podstawy limitu służącej do wyznaczania marży detalicznej. Od 1 stycznia 2024 r. wartość x[1] będzie wyliczana jako: i zaokrąglana do 6 miejsc po przecinku.

Wprowadzenie omawianej modyfikacji spowoduje groszowe zmiany w cenach detalicznych i opłatach pacjentów.

[1] Art. 7 ust. 4. Ustala się urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej brutto leku (…) stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, w wysokości: <tabela>, gdzie x oznacza cenę hurtową brutto leku (…) stanowiącego podstawę limitu, uwzględniającą liczbę DDD leku (…) w opakowaniu albo liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, albo liczbę jednostek wyrobu medycznego.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11.12.2023 r. (poniedziałek) do godziny 10.00.

Projekt: TU

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.