Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wiemy kto będzie odpowiedzialny za politykę lekową

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 czerwca 2024 12:27

Wiemy kto będzie odpowiedzialny za politykę lekową - Obrazek nagłówka
Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała na konferencji prasowej dot. lipcowej listy leków refundowanych, kto zastąpi Macieja Miłkowskiego.

- Chciałabym przede wszystkim przedstawić znanego już wszystkim Państwu ministra Marka Kosa, który od piątku jest oficjalnie ministrem nadzorującym Departament Polityki Lekowej - powiedziała na konferencji prasowej Izabela Leszczyna i podziękowała M.Kosowi, że podjął się "tej niełatwej działki".

Przypomnijmy dotychczasowe kompetencje Marka Kosa w MZ:

Jest członkiem:

a) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,

b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

d) Stałego Komitetu Rady Ministrów;

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,

b) Departament Dialogu Społecznego,

c) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

Nadzoruje działalność:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

e) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

g) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

h) uczelni medycznych.

Życiorys

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. W 2001 r. otrzymał tytuł specjalisty drugiego stopnia z chirurgii ogólnej, a w 2004 r. stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 2014 r. ma tytuł specjalisty w zakresie zdrowia publicznego.

Ukończył MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (2018 r.) oraz MBA w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2023 r.)

Od 2019 roku był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz Adiunktem Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego UM w Lublinie. Jest wykładowcą z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego.
W latach 2012-2019 był dyrektorem SPZOZ w Kraśniku, wcześniej – w latach 2006-2012 - pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych. W SPZOZ w Kraśniku był również kierownikiem specjalistycznej pracowni endoskopowej (2005-2006) oraz asystentem oddziału chirurgicznego.
W latach 1995-2004 był lekarzem zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

Był biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Lublinie (2002-2013) oraz lekarzem rzeczoznawcą Placówki Terenowej KRUS w Kraśniku (2000-2007).

W latach 2005-2010 oraz 2018-2022 był członkiem Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie.

Od 2014 r. jest radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Żonaty, ma trójkę dzieci.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także